Rapport - Mattilsynets overvåkingsprogram for mykotoksiner i næringsmidler, 2011

Lite muggsoppgifter i maten

I Mattilsynets overvåkings- og kartleggingsprogram for mykotoksiner (muggsoppgifter) i næringsmidler i 2011 var det funn over tillatt grenseverdi i fire av totalt 222 prøver av ulike produkter på det norske markedet.

Gul havreåkermed grønne gressstrå foran

Muggsopp kan forurense korn ute på åkeren.

Gjennom overvåkingsprogrammet har Mattilsynet undersøkt bearbeidede kornprodukter (totalt 119 prøver) og nøtter/frø og tørket aprikos (totalt 103 prøver). Kornproduktene ble analysert for trichothecenene deoksynivalenol (DON), nivalenol, HT-2 og T-2 toksiner, mens nøtter, frø og tørket aprikos ble analysert for aflatoksinene B1, B2, G1 og G2. Det ble påvist DON i alle hvetekliprøvene, men kun en prøve overskred grenseverdien. Dette produktet var norskprodusert og det ble trukket fra markedet. Det ble også påvist DON i alle prøvene av siktet hvetemel og 96 % av sammalt hvetemelprøvene, men ingen av prøvene overskred grenseverdien. Prøvene av havregryn viste forholdsvis lave nivåer av DON. Det ble videre påvist aflatoksiner over gjeldende grenseverdier i to prøver av pinjekjerner og i en prøve av cashewnøtter. Mer detaljert informasjon er å finne i rapporten.

Mattilsynet følger opp overskridelsene og tar også ut prøver for analyse av mykotoksiner i relevante produkter i 2012.

Hva er mykotoksiner?

Mykotoksiner er giftstoffer som produseres av muggsopper. Muggsoppgiftene dannes i organismen som et ledd i forsvar mot omgivelsene. Mykotoksiner kan for eksempel produseres av muggsopp som har infisert matvaren eller råvarer som inngår i en matvare. For å redusere mulige skadelige helseeffekter hos mennesker, må inntaket av mykotoksiner begrenses. Det er derfor viktig at innhold av mykotoksiner i næringsmidler holdes så lavt som mulig.

Rapporten er utarbeidet av Veterinærinstituttet i samarbeid med Mattilsynet.

Se vedlagt rapport for mykotoksiner i matvarer i 2011, til høyre.

Kontaktpersoner:
Birgitte Lyrån, seniorrådgiver i seksjon planter og vegetabilsk mat, Mattilsynets hovedkontor, tlf 64 94 43 91.
Laila Jensvoll, seniorrådgiver i seksjon planter og vegetabilsk mat, Mattilsynets hovedkontor, tlf. 64 94 43 36.

Har du spørsmål vedrørende analysene, kontakt Veterinærinstituttet.

Har du folkehelserelaterte spørsmål, kontakt Folkehelseinstituttet.