Opphever kostholdsrådet for hvalkjøtt rettet mot gravide og ammende

Nye undersøkelser viser at det er lavt innhold av miljøgifter i kjøtt av vågehval. Mattilsynet opphever derfor kostholdsrådet rettet mot gravide og ammende om ikke å spise hvalkjøtt.

Et stykke hvalkjøtt

I 2012 gjennomførte Mattilsynet i samarbeid med NIFES og hvalfangerne en kartlegging av fremmedstoffinnholdet i hvalkjøtt. Resultatet viste lavt innhold av miljøgifter i kjøtt av vågehval.

Det er ikke satt egne grenseverdier for fremmedstoffer i hvalkjøtt, men resultatene fra undersøkelsen viste lave nivåer i hvalkjøttet.

- Kvikksølvinnholdet i hvalkjøttet er betydelig lavere enn tidligere undersøkelse, forteller Harald Nordås, seniorrådgiver i Mattilsynet.

Resultatene gjør at Mattilsynet opphever advarselen som er rettet mot gravide og ammende mot å spise kvalkjøtt.

Kontaktperson:
Harald Nordås, seniorrådgiver, seksjon fisk og sjømat, hovedkontoret. Tlf.: 55 21 57 41

Ansvarlig: Mattilsynet Kontakt: 22 40 00 00