Hva gjør Mattilsynet med akrylamid i mat?

Akrylamid i matvarer har vært på dagsordenen både gjennom nordisk samarbeid, på EU-plan og i Verdens helseorganisasjon (WHO).

Mattilsynet har siden 2007 deltatt i en EU-initiert overvåking av nivået innenfor flere matvaregrupper. Høsten 2014 ble matvarer på det norske markedet analysert for akrylamid. Se saken Fortsatt høyt innhold av akrylamid i enkelte matvarer

Mattilsynet har våren 2015 bedt Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å gjøre en eksponeringsvurdering for den norske befolkningen.

Det er viktig å få på plass et klarere regelverk med mer konkrete krav på dette området, og Mattilsynet jobber sammen med EU-landene for å få til dette.

Ansvarlig: Mattilsynet Kontakt: 22 40 00 00