Mattilsynet advarer mot å spise kamskjell i Hitra- og Frøyaregionen, og skjell generelt i Trondheimsfjorden

Mattilsynet advarer mot å spise kamskjell i Hitra- og Frøyaregionen, og skjell generelt i hele Trondheimsfjorden. Analyseresultater av skjell viser ekstremt høye nivåer av Paralytic Shellfish Poisoning og inntak av disse skjellene kan være dødelig.

Forsker som undersøker et blåskjell

Analyseresultater av kamskjell uttatt i Hitra-og Frøyaregionen den siste tiden viser høye nivåer av PSP-toksiner.

PSP-gift er i motsetning til de diaregivende DSP-giftene vannløselige, og derfor kan giften også forekomme i de spiselige delene som gonade og muskel. Analyseresultater av kun muskel og gonade av kamskjell uttatt fra området har vist PSP-verdier over faregrensen.

Symptomer

Marine algetoksiner omfatter en rekke toksiner, fordelt på flere hovedgrupper. De som er mest aktuelle i dag i næringsmiddelsammenheng i norske skjell, er de paralyserende (PSP) og de diarégivende (DSP) algetoksinene

Symptomer på en PSP-forgiftning observeres etter ca. 30 minutter. Inkubasjonstiden er avhengig av toksinnivået, og kan være lengre. De første symptomer er nummenhet i lepper og i munnen, følelsene sprer seg til ansiktet og nakken. Ofte oppleves prikkende følelse i fingre og tær, samt hodepine og svimmelhet. Man føler seg slapp og “svevende”, og får utydelig tale. Nedsatt motorisk evne er vanlig, og etter hvert utvikles problemer med respirasjonen. Under alvorlige forgiftninger opptrer muskulære lammelser.

Kontakt akutt legehjelp om du har spist skjell og opplever disse symptomene.

Alger

Alge-slekten Alexandrium som er den dominerende mht PSP-forgiftninger i vårt land. Alexandrium-slekten dukker opp i vannmassene tidlig på våren, og viser store lokale variasjoner, både når det gjelder geografisk fordeling og konsentrasjon i sjøen. Skjell, og særlig blåskjell, har vært kjent som den viktigste kilden for PSP-forgiftninger. Imidlertid kan PSP-toksiner også påvises i andre organismer som snegler, krabbe og hummer.

Gå til Blåskjellvarsel på matportalen.no

Les mer om Algegifter