Tilbaketrekking:

BAMA trekker tilbake lime fra Brasil

BAMA trekker tilbake lime fra Brasil etter funn av for høye verdier av plantevernmiddelrester.

Tilbaketrekningen gjelder:

  • Lime fra Brasil solgt i butikkene REMA 1000, SPAR, Joker, KIWI, MENY, Jacob’s og Bunnpris i tillegg til Storkjøkkenkunder siden 14. september.
  • Virksomhet som trekker tilbake: BAMA

Varene er solgt i butikkene REMA 1000, SPAR, Joker, KIWI, MENY, Jacob’s og Bunnpris i tillegg til Storkjøkkenkunder siden 14. september. Produktene er sperret på BAMAs lagre, og butikker er varslet om å fjerne produktet fra hyllene.

BAMA ber forbrukere kaste produktet eller levere det tilbake i butikken.

Prøver viser at limen inneholder rester av plantevernmiddelet karbofuran over grenseverdi, og kan utgjøre en helsefare ved høyt inntak av varen.

Beregninger viser at barn som veier 14,5 kg kan spise opptil 62 gram lime før det kan representere helsefare. Voksne som veier 60 kg kan spise 257 gram lime før det kan representere helsefare. En lime veier ca 80 gram med skall.

Ytterligere spørsmål vedrørende folkehelse kan rettes til Folkehelseinstituttet.

Kontaktpersoner:

Forbrukerkontakt BAMA: Svein Erik Sørensen: 901 13 504
Pressekontakt BAMA: Pia Gulbrandsen, 41 51 66 61 / piag@bama.no

Mattilsynet: Mitsuko Komada, avdeling nasjonale godkjenninger.