Tilbaketrekking:

Funn av ulovlig genmodifiserte soyabønner

Mattilsynet har funnet ulovlig genmodifiserte soyabønner fra Thailand, av merket «Raitip Soy Beans». Funnet ble gjort i prøver tatt hos importøren Orientdeli AS i Oslo. Varepartiet trekkes tilbake fra markedet.

Tilbaketrekkingen gjelder følgende vare:

  • Produktnavn: «Raitip Soy Bean»
  • Pakningsstørrelse: Poser à 500 g
  • Varenummer: EXP 04/07/2017
  • Importør/distributør Norge: OrientDeli AS, Oslo.
  • Produsent/distributør Asia: Thai Cereals World Co. Ltd., Thailand
  • Eksportør: Combine Thai Foods Co. Ltd., Thailand
  • «Raitip Soy Bean» er solgt i følgende butikker: Chili (Oslo), Oriental Supermarket (Strømmen), Keiser (Jessheim), Keiser Fruitmarket (Lillestrøm), My Asia Mat (Tønsberg), Vina Import (Haugesund), Hoang Asia Mat (Moss), Hoang Asia Mat (Drammen), Hoang Asia Mat (Sandvika), Yes Supermarket (Lørenskog), Anatolia Market (Flatåsen), Eksotisk Torg (Bergen).

Funnet ble gjort i et parti på cirka 400 kg (800 stk. x 500 g poser) tørkede soyabønner merket «Raitip Soy Beans». Partiet er importert av OrientDeli AS i Oslo og distribuert til 12 butikker over hele landet.

Partiet inneholder minst 60 % genmodifiserte soyabønner av typen A 2704-12, MON 89788 og MON 40-3-2. Disse soyavariantene er genmodifisert for å tåle bruk av ugrasmidler med virkestoffene glyfosat eller glufosinat-ammonium. De er risikovurdert av EUs mattrygghetsorgan EFSA og godkjente til bruk som mat og fôr i EU. Vitenskapskomitéen for mattrygghet i Norge har også konkludert med at disse variantene er like trygge som ikke-genmodifisert soya mht. både helse- og miljørisiko. Mattilsynet mener derfor at det ikke medfører helsefare å spise disse soyabønnene, men de er ikke godkjente i Norge og er derfor ulovlig å selge. Forbrukere som har kjøpt denne varen, kan kaste den eller returnere den til butikken.

Importøren har fått pålegg om å stoppe import

Ved funn av ulovlige genmodifiserte matvarer vil Mattilsynet forby salget og kreve at usolgte produkter trekkes tilbake fra markedet. Importøren har fått forbud mot omsetning av soyabønner fra denne leverandøren inntil de kan dokumentere at produktene ikke inneholder genmodifisert soya. Importøren pålegges også å bedre sine rutiner for å sikre at eventuelle framtidige importerte varer ikke er genmodifisert.

Funnet ble gjort i forbindelse med Mattilsynets årlige overvåkningsprogram for genmodifisering i mat, fôr og såvarer. Formålet med dette programmet er å analysere risikovarer og å kontrollere at virksomhetene følger regelverket, slik at det ikke importeres ulovlige genmodifiserte produkter. Analysene blir gjort av Veterinærinstituttet på oppdrag fra Mattilsynet.

Utplanting av GMO soyabønner er ulovlig

Tørkede soyabønner er potensielt levende og spiredyktige. Levende genmodifiserte organismer (GMO) omfattes av genteknologiloven. Mattilsynet fører tilsyn med bruk av genmodifiserte organismer regulert under genteknologiloven på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, og samarbeider med Miljødirektoratet ved påvisning av levende GMO.

Miljødirektoratet vurderer, på bakgrunn av miljørisikovurderinger fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet, at de genmodifiserte soyalinjene har liten miljørisiko i Norge.

Les mer hos Miljødirektoratet.

Les mer hos Veterinærinstituttet.

Forbrukerhenvendelser: Inga Elise Torp Nielsen, koordinator tilsyn med genmodifisering, tlf. 22 77 83 09
Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910