Tilbaketrekking:

Funn av ulovlig genmodifiserte tortillalefser

Mattilsynet har funnet ulovlig genmodifisert soya i et parti tortillalefser, av merket «Mama Lupe’s Low Carb Fresh Tortillas», fra USA. Varepartiet er trukket tilbake fra markedet og importøren får ikke omsette produktet på nytt, før de kan dokumentere at produktet er uten genmodifisert soya.

Forside og bakside av Mama Lupe’s Low Carb Fresh Tortillas

Forside og bakside av Mama Lupe’s Low Carb Fresh Tortillas Foto: Sandem Import & Engros AS

Tilbaketrekkingen gjelder følgende vare:

  • Produktnavn: «Mama Lupe’s Low Carb Fresh Tortillas»
  • Pakningsstørrelse: 360 g
  • Lotnummer e.l.: «Best by 03/26/17»
  • Importør/distributør Norge: Sandem Import & Engros AS, Aurskog.
  • Produsent: Tortilla King Inc., USA.
  • Produktene er solgt i følgende nettbutikker: www.sandems.no, www.lavkarbohuset.no

Funnet ble gjort i en prøve fra importør Sandem Import & Engros AS i Aurskog. Produsenten er Tortilla King Inc. i USA, og partiet var merket «Best by 03/26/17 F1 03523:57». Produktet ble solgt i importørens egne nettbutikker (se faktaboks), men er nå tatt ut av salg.

Partiet inneholder omtrent 32 % genmodifisert soya av typen MON 40-3-2 (RoundupReady Soya) som er genmodifisert for å tåle ugrasmidler med virkestoffet glyfosat, samt spor av MON87708, en soyatype genmodifisert for å tåle ugrasmidler med virkestoffet dicamba. Begge er risikovurdert av EUs mattrygghetsorgan EFSA og godkjente til bruk som mat og fôr i EU. Vitenskapskomiteen for mattrygghet har også konkludert med at disse variantene er like trygge som ikke-genmodifisert soya mht. helserisiko. Det skal derfor ikke medføre helsefare å spise produkter som inneholder denne typen soya, men de er ikke godkjente i Norge og er derfor ulovlig å selge. Forbrukere som ikke ønsker å bruke dette produktet, kan levere det tilbake i butikken.

Importøren har fått pålegg om å stoppe import

Ved funn av ulovlige genmodifiserte matvarer vil Mattilsynet forby salget og kreve at usolgte produkter trekkes tilbake fra markedet. Importøren har fått forbud mot import og omsetning av denne typen produkt inntil de kan dokumentere at de ikke inneholder genmodifisert materiale. Importøren er også pålagt å bedre sine rutiner for å sikre at de i framtida ikke importerer genmodifiserte produkter.

Funnet ble gjort i forbindelse med Mattilsynets årlige overvåkningsprogram for genmodifisering i mat, fôr og såvarer. Formålet med dette programmet er å analysere risikovarer og å kontrollere at virksomhetene følger regelverket, slik at det ikke importeres ulovlige genmodifiserte produkter. Analysene blir gjort av Veterinærinstituttet på oppdrag fra Mattilsynet.

Se også Veterinærinstituttet: Ulovlig genmodifisert soya funnet i tortillalefse