Funn av ulovlig genmodifiserte vegetarburgere

Mattilsynet har funnet ulovlig genmodifisert soya i vegetarburgere med kyllingsmak, av merket «Greenfarm Vegetarianer Kylling Burger», fra Malaysia. Importøren har forbud mot videre omsetning av dette og tilsvarende produkter fra denne leverandøren, inntil de kan dokumentere at produktene er uten genmodifisert soya.

To pakker vegetarburgere med kyllingsmak

Mattilsynet har funnet ulovlig genmodifisert soya i vegetarburgere med kyllingsmak, av merket «Greenfarm Vegetarianer Kylling Burger» fra Malaysia. Foto: Star Soya Import AS

Funnet gjelder følgende vare:

  • Produktnavn: «Greenfarm Vegetarianer Kylling Burger»
  • Pakningsstørrelse: 400 g
  • Lotnummer e.l.: «Best før 21.12.2018»
  • Importør/distributør Norge: Star Soya Import AS, Kristiansund.
  • Eksportør/produsent: Greenfarm Food Industries Sdn Bhd - Malaysia

Funnet ble gjort i en prøve tatt hos importøren Star Soya Import AS i Kristiansund. Produsent er Greenfarm Food Industries Sdn. Bhd. i Malaysia. Produktene er distribuert til butikker i Sør-Norge og er merket med «Best før 21.12.2018».

Partiet inneholder omtrent 17,1 % genmodifisert soya, av henholdsvis type A2704-12, MON89788 og MON40-3-2 (RoundupReady Soya), som er genmodifisert for å tåle ugrasmidler med virkestoffene glyfosat eller glufosinat-ammonium. Disse soyavariantene er risikovurdert av EUs mattrygghetsorgan EFSA, og godkjente til bruk som mat og fôr i EU. Vitenskapskomiteen for mattrygghet har også konkludert med at disse variantene er like trygge som ikke-genmodifisert soya med hensyn til helserisiko. Det medfører derfor ikke helsefare å spise produkter som inneholder denne typen soya, men de er ikke godkjente i Norge og er derfor ulovlig å selge. Forbrukere som ikke ønsker å bruke dette produktet, kan levere det tilbake i butikken.

Importøren har fått pålegg om å stoppe import

Importøren har fått forbud mot import og omsetning av alle tilsvarende produkter fra samme produsent, inntil de kan dokumentere at produktene ikke inneholder genmodifisert materiale. Importøren er også pålagt å bedre sine rutiner for å sikre at de i framtida ikke importerer genmodifiserte produkter.

Funnet ble gjort i forbindelse med Mattilsynets årlige overvåkningsprogram for genmodifisering i mat, fôr og såvarer. Formålet med dette programmet er å analysere risikovarer og å kontrollere at virksomhetene følger regelverket, slik at det ikke importeres ulovlige genmodifiserte produkter. Analysene blir gjort av Veterinærinstituttet på oppdrag fra Mattilsynet.