Funn av ulovlig genmodifiserte vegetarburgere

Mattilsynet har funnet ulovlig genmodifisert soya i vegetarburgere med kyllingsmak, av merket «Greenfarm Vegetarianer Kylling Burger», fra Malaysia. De aktuelle vegetarburgerne ble fjernet fra markedet, og importøren har bekreftet å ha etablert rutiner for å sikre at de ikke importerer genmodifiserte produkter til Norge.

To pakker vegetarburgere med kyllingsmak

Mattilsynet har funnet ulovlig genmodifisert soya i vegetarburgere med kyllingsmak, av merket «Greenfarm Vegetarianer Kylling Burger» fra Malaysia. Foto: Mattilsynet

Funnet gjelder følgende vare:

  • Produktnavn: «Greenfarm Vegetarianer Kylling Burger»
  • Pakningsstørrelse: 400 g
  • Lotnummer e.l.: «Best før 21.12.2018»
  • Importør/distributør Norge: Star Soya Import AS, Kristiansund.
  • Eksportør/produsent: Greenfarm Food Industries Sdn Bhd - Malaysia

Funnet ble gjort i en prøve tatt hos importøren Star Soya Import AS i Kristiansund. Produsent er Greenfarm Food Industries Sdn. Bhd. i Malaysia. Produktene er distribuert til butikker i Sør-Norge og er merket med «Best før 21.12.2018».

Partiet inneholder omtrent 17,1 % genmodifisert soya, av henholdsvis type A2704-12, MON89788 og MON40-3-2 (RoundupReady Soya), som er genmodifisert for å tåle ugrasmidler med virkestoffene glyfosat eller glufosinat-ammonium. Disse soyavariantene er risikovurdert av EUs mattrygghetsorgan EFSA, og godkjente til bruk som mat og fôr i EU. Vitenskapskomiteen for mattrygghet har også konkludert med at disse variantene er like trygge som ikke-genmodifisert soya med hensyn til helserisiko. Det medfører derfor ikke helsefare å spise produkter som inneholder denne typen soya, men de er ikke godkjente i Norge og er derfor ulovlig å selge. Forbrukere som har kjøpt produkter av typen «Greenfarm Vegetarianer Kylling Burger» før ca 1. mai 2017 og ikke ønsker å bruke dem, kan levere dem tilbake til butikk.

Funnet ble gjort i forbindelse med Mattilsynets årlige overvåkningsprogram for genmodifisering i mat, fôr og såvarer. Formålet med dette programmet er å analysere risikovarer og å kontrollere at virksomhetene følger regelverket, slik at det ikke importeres ulovlige genmodifiserte produkter. Analysene blir gjort av Veterinærinstituttet på oppdrag fra Mattilsynet.