Tilbaketrekking:

Holli mølle trekker tilbake alle typer økologisk barnegrøt

Årsaken er at det er funnet Listeria i ett av produktene. I tillegg er det påvist sporer som kan indikere innhold av andre sykdomsfremkallende bakterier.

To pakker barnegrøt fra 4 og 6 måneder

Barnegrøt fra 4 og 6 mnd fra Margit Vea/Holli Mølle trekkes fra markedet. Årsaken er funn av listeria i 6mnd-grøten og høye verdier i mikrobiologisk analyse av 4 mnd-grøten Foto: Produsenten

Tilbaketrekkingen gjelder følgende varer:

Produktnavn: Barnegrøt øko fra 4 mnd

 • Navn på virksomheten som kaller tilbake varene: Holli Mølle as
 • Produksjonsvirksomhet: Holli Mølle as
 • Varenummer: 7090014691144
 • Batch/Lot nr.: 2016005
 • Best før dato: 01.08.2017
 • Produksjonsdato: 04.11.2016
 • Årsak: En eller flere ingredienser (total 4) har for høye verdier i forhold til mikrobiologisk analyse.
 • Hvor er produktet solgt: SunKost, Life, enkelte andre spesialbutikker.

 

Produktnavn: Barnegrøt øko fra 6 mnd

 • Navn på virksomheten som kaller tilbake varene: Holli Mølle as
 • Produksjonsvirksomhet: Holli Mølle as
 • Varenummer: 7090014693599
 • Batch/Lot nr.: 2016005
 • Best før dato: 01.08.2017
 • Produksjonsdato: 04.11.2016
 • Årsak: Det er påvist Listeria monocytogenes i en analyse av produktet.
 • Hvor er produktet solgt: SunKost, Life, enkelte andre spesialbutikker.

Tilbaketrekningen gjelder økologisk barnegrøt emmer og enkorn med blåbær og villnype, og økologisk barnegrøt emmer og havre med pære og solbær.

Det er funnet listeria  i barnegrøt med solbær og pære merket produsert 04.11.2016, men for å være på den sikre siden trekkes alle produkter fra markedet.

Produktene kan utgjøre en fare dersom ikke grøten blir kokt etter anvisning på pakken.

Varene er solgt i Sunkost, Life og enkelte andre spesialbutikker.

Forbrukere som har kjøpt disse produktene oppfordres til å kaste produktene eller levere dem tilbake i butikken hvor det er kjøpt.

Kontaktpersoner:

Holli Mølle: Trygve Nesje, 69 83 76 00 / 69 83 76 00

Mattilsynet: Anne Marte Kristiansen, region Stor-oslo, avd. Østfold og Follo, 22 40 00 00 / 22 77 91 59