Tilbaketrekking:

Snickers og Mars sjokolade trekkes fra markedet

Snickers og Mars sjokolade produsert i Nederland tilbakekalles på grunn av plastikkbit i et liknende produkt solgt i Tyskland.

Mars Chocolate tilbakekaller produktene Snickers 50 gr, Snickers 5+1 300 gr, Snickers 10-pk 500 gr, Snickers Mini 18 gr samt Mars 10-pk 450 gr og Mars Mini 18 gr. etter at et plastikkstykke er blitt funnet i et av deres produkter i Tyskland. Dette kan utgjøre en helserisiko og i verste fall kvelningsrisiko.

Liste over berørte produkter

tabell.JPG 

Dette er en isolert hendelse og bare produktene omtalt over produsert i Nederland er berørt. Ingen andre variasjoner av sjokolade, pakningsformater eller bar størrelser er berørt. Og ingen andre produksjonsnumre eller best før datoer eller produkter produsert andre steder er berørt.

Kunder som har kjøpt en av disse sjokoladene bør ikke spise dem. For mer informasjon, kan kunder kontakte websidene til Mars Norge, sende en e-post eller ringe Mars:

Kundehenvendelser:, www.mars.no, tl.f: +46 734309940,

Pressehenvendelser: Ylva Freiesleben, Nordic Corporate Affairs Manager, Mars Nordics tlf.: +45 43 24 51 00, media.nordics@effem.com