Tilbaketrekking:

Spirehagen trekker tilbake alle typer alfalfaspirer, kløverspirer, reddikspirer og brokkolispirer

Årsaken er at frøene som er benyttet til spireproduksjonen ikke har blitt testet for sykdomsfremkallende bakterier slik regelverket krever. Spirene har derfor ukjent mikobiologisk status.

Fire pakker spirer

Årsaken til tilbaketrekkingen er at frøene som er benyttet til spireproduksjonen ikke har blitt testet for sykdomsfremkallende bakterier slik regelverket krever. Foto: Spirehagen

Tilbaketrekkingen gjelder følgende varer:

  • Navn på virksomheten som kaller tilbake varene: Spirehagen
  • Navn på produktene: Spirer alfalfa, Spirer kløver, Spirer reddik og Spirer brokkoli
  • Best før dato: 14.12.16, 16.12.16, 19.12.16, 21.12.16, 23.12.16, 26.12.16
  • Hvor er produktet solgt?: Ulike coop-butikker i hele landet

Tilbaketrekkingen gjelder alle spirer som er produsert av Spirehagen i november og desember 2016.

Personer som spiser spirene kan bli syke

Frøene som er benyttet til spireproduksjonen har ikke blitt testet for sykdomsfremkallende bakterier slik regelverket krever. Spirene har derfor ukjent mikobiologisk status, og kan inneholde bakterier som kan gjøre personer som spiser spirene syke.

Varene er solgt i ulike coop-butikker i hele landet. Forbrukere som har kjøpt produktene, bes kaste produktet eller levere det tilbake.

Kontaktpersoner

Spirehagen: Arne Aarhus, tlf. 950 81 222 og Frode Hope, tlf. 488 85 500
Mattilsynet: Anne Marte Kristiansen, førsteinspektør, avdeling Østfold og Follo, region Stor-oslo, tlf. 22 40 00 00 / 22 77 91 59