For mye bakterier i iskrem i Stavanger-området

En av fire utsalgssteder i Stavanger-regionen solgte is med dårlig hygienisk kvalitet. Flere fikk beskjed om å kassere isen og skjerpe rutinene. Det viser en kontroll fra Mattilsynet i juni.

Rosa softis tapps fra maskin

Mattilsynet har undersøkt 30 softisprøver og 24 kuleisprøver fordelt på 40 utsalgssteder i kommunene Stavanger, Sandnes, Time, Klepp og Gjesdal.

Tilsynet er ikke fornøyd med resultatene hos 11 av de 40 utsalgsstedene. Resultatene fra disse viser overskridelse av grenseverdiene som er satt for god hygienisk kvalitet.

8 av 54 undersøkte prøver hadde så dårlig bakteriologisk resultat at de aktuelle utsalgsstedene fikk pålegg om å kassere isen og skjerpe rutinene. Mattilsynet vil følge opp med nye prøver fra disse stedene og tilsyn med rutinene.

- Bakteriene som er funnet i isen er ikke ønsket i mat og vann og dersom de påvises, tyder dette på uhygieniske forhold under tilberedelse og servering av matvarene. Ved iskremutsalg skyldes dette f.eks dårlig renhold av softismaskin og isklype, mangelfulle rutiner for skifte av isklypevann, dårlige håndvaskrutiner og lignende, sier seksjonssjef Gyrid Espeland i Mattilsynet.

Mattilsynet ønsket å få en staturrapport, ved å gjennomføre denne prøverunden. Det var i utgangspunktet ingen mistanke om at noen av utsalgsstedene serverte is av dårlig hygienisk kvalitet, samtlige ble valgt tilfeldig. Det forelå heller ingen forutgående forbrukerklager på isen.

Kontaktperson:
Seksjonssjef Gyrid Espeland, distriktskontoret for Midt-Rogaland 51 68 56 40 eller 481 30 919