Er du en potetsynder?

Mange har sikkert fått settepoteter av en bekjent eller kjøpt matpoteter på nærbutikken for å sette i hagen. Noen har kanskje også kjøpt poteter på handletur i Sverige i god tro. Men da er du en potetsynder, for det er strenge regler på dette området.

Små og mellomstore poteter ligger i en haug

 Foto: Mattilsynet

Friske poteter er ingen selvfølge. Selv om potetene ser aldri så velfriserte ut i passelige forbrukerpakninger, så kan de føre med seg ørsmå organismer som kan gjøre stor skade i kjøkkenhagen, og ikke minst om smitten overføres til jordbruksarealer.

Det er hensynet til spredning av skadegjørere på potet som er hovedårsaken til at det er strenge regler for omsetning av settepoteter. Regelverket er i utgangspunktet myntet på næringen, men får også konsekvenser for deg som forbruker.

Hva har du som forbruker lov og ikke lov til?

  • Det er lov til å bruke settepoteter fra egen avling.
  • Det er formelt sett ikke forbudt å sette   matpotet som kjøpes i butikk eller mottas på annen måte, men det frarådes på grunn av smittefare. Dette gjelder særlig dersom matpotetene er fra utlandet. 
  • Det er forbudt å ta med seg poteter fra utlandet. 
  • Det er forbudt å selge eller gi bort settepoteter til andre.

Kjøp sertifiserte settepoteter på hagesentre

Hvis du ikke har eller ønsker å bruke egne settepoteter, kan du få kjøpt sertifiserte settepoteter på hagesentraene. Sertifisert vare innebærer at settepotetene er avlet fram på et sykdomsfritt utgangsmateriale under offentlig kontroll. De er dermed garantert fri for de mest brysomme skadegjørerne, noe som blant annet gir mindre behov for å bruke plantevernmidler i potetproduksjon generelt.

Hvorfor så strengt?

Selv om vi i Norge bruker store summer årlig på å kartlegge og bekjempe brysomme skadegjørere på potet, er vi likevel heldig stillet sammenlignet med andre land. Så langt har vi unngått å få inn flere av de skadegjørerne en sliter med i utlandet. Noen av disse er svært vanskelige å utrydde og vil ofte kreve utstrakt bruk av plantevernmidler. Det norske systemet med sertifisert produksjon, vårt strenge regelverk og at folk er bevisst på smittefaren, er viktige forutsetninger for at vi kan opprettholde denne gode statusen.

Er du nabo til en potetbonde?

Om du tar en kikk under gummistøvlene dine, vil du helt sikkert finne jordrester under dem, i hvert fall på høsten når du daglig er ute i kjøkkenhagen og henter deg et potetris til middagen. Og på søndagsturen må du kanskje utstyre deg med regnhabbit og støvler, og på ruta passerer du kanskje et jorde eller to. Så fort gjort kan det være å ha spredd en potetskadegjører. De som bor i nærheten av profesjonelle potetbønder bør ha dette ekstra i mente. Jordbruksarealer hvor det påvises visse potetskadegjørere blir nemlig pålagt årelang karantene.

Derfor, ikke bli en potetsynder du også, men kjøp sertifiserte settepoteter på nærmeste hagesenter.