Om matportalen.no

Matportalen.no presenterer forbrukerrettet informasjon om sunn og trygg mat, og fysisk aktivitet fra offentlige myndigheter. Målet til matportalen.no er å sette forbrukerne i stand til å ta informerte valg.

Redaksjonen

  • Redaksjonen til matportalen.no sitter hos Mattilsynets hovedkontor i Oslo.
  • Redaksjonen kan kontaktes på e-post.
  • Ansvarlig redaktør er kommunikasjonsdirektøren i Mattilsynet.

Disse etatene i matforvaltningen bidrar med stoff:

Matportalen.no ble lansert av landbruks- og matminister Lars Sponheim i 2003. Portalen var et av tiltakene i "Handlingsplan for forbrukerretting av matpolitikken 2004-2005".

Matvaretabellen

Matportalen.no omfatter også Matvaretabellen. Tabellen inneholder nivåer for næringsttoffer i over 1400 vanlige, norske matvarer. Alle verdiene oppgis per 100 gram spiselig matvare. Sjekk hva maten inneholder i Matvaretabellen

Opphavsrett

Saker fra matportalen.no kan gjerne gjengis andre steder, men kilde skal alltid oppgis. Kilde oppgis i trykte medier slik: Kilde: Matportalen.no.

Nettmedier som referer til saker fra matportalen.no skal lenke til oss.

Ta kontakt med redaksjonen for eventuell bruk av bilder.