Hvor mye omega-3 anbefales i forhold til omega-6?

Laksefilet, seifilet, makrell i tomat og sardiner.

 Foto: Helsedirektoratet/Synnøve Dreyer

Kroppen trenger både marine omega-3-fettsyrer og omega-6- fettsyrer. Vestlig kosthold har generelt en overvekt av omega-6-fettsyrer.

Før den industrielle revolusjonen inneholdt kostholdet omtrent like mye omega-3-fettsyrer som omega-6-fettsyrer. I dag får vi i oss mye mer omega-6 enn omega-3.

Det anbefalte forholdstallet mellom omega-6 og omega-3-fettsyrer i kostholdet er 5:1. Vi bør altså ikke spise mer enn fem ganger så mye omega-6 som omega-3. Forholdstallet mellom omega-6 og omega-3 blant enkelte befolkningsgrupper med et vestlig kosthold, kan være så høyt som 10:1 eller kanskje 20:1.

Innholdet av omega-6 har økt i mange typer mat

Det moderne landbruket og industrialiseringen har gjort tilgangen på kornprodukter, soya og andre planteråvarer med mye omega-6-fettsyrer lettere.

Dette har ført til at innholdet av omega-6-fettsyrer er økt i mange typer mat, som kjøtt, egg og melkeprodukter.

Vi spiser mer kjøtt og mindre sjømat

Vi spiser stadig mer kjøtt, samtidig som inntaket av fisk og annen sjømat ikke har økt vesentlig. Enkelte befolkningsgrupper som barn, unge og gravide, spiser nesten ikke fisk i det hele tatt.

I tillegg til et endret forhold mellom omega-6 og omega-3-fettsyrer, spiser det moderne mennesket mer fett totalt sett, spesielt mettet fett.

Konkurranse mellom omega-6 og omega-3

Omega-6 konkurrerer med omega-3 om plass i kroppens celler. Det er viktig at det er tilstrekkelig mengde av begge disse i cellene. Jo høyere omega-6 inntak vi har, desto høyere må inntaket av omega-3 være for å få nok omega-3 i cellene. For å få en høyere andel omega-3 i cellene kan man også redusere inntaket av omega-6.

En bedre balanse mellom inntaket av omega-6 og omega-3 kan være en av nøklene til å redusere og forebygge fedme, diabetes type 2 og hjerte-karsykdommer.

.