Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen

Et sunt og variert kosthold i barneårene er viktig for vekst, utvikling og læring. Helsedirektoratet har utarbeidet retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. De skal være et verktøy for å sikre sunn mat i barnehagen.

Barn som spiser.

 Foto: Helsedirektoratet

Mat og drikke som inntas i barnehagen utgjør en betydelig del av barns totale kosthold enten den er medbrakt hjemmefra eller tilberedes i barnehagen.

Retningslinjene utgjør en faglig standard som barnehager og barnehageeiere i samarbeid med foresatte bør strekke seg etter.

Stor innflytelse på barnas mat- og måltidsvaner

Et sunt og variert kosthold i barneårene er viktig for vekst, utvikling og læring.

Hjem og familie har det grunnleggende ansvaret for barnas kosthold, men fordi så mange måltider inntas i barnehagen, har barnehagen stor innflytelse på barnas mat- og måltidsvaner, kosthold og helse. Et sunt mattilbud i barnehagen er også et bra tiltak for å redusere sosiale ulikheter i helse.