Stort potensial for å forebygge folkesykdommene

Av de sju viktigste risikofaktorene for død i rike land er fem relatert til kosthold. Under menypunktet Mat og helse kan du lese mer om kostholdets betydning for de store folkesykdommene: overvekt, type 2-diabetes, hjerte- og karsykdommer, kreft, samt osteoporose og benbrudd.

Hjerte- og karsykdommer og kreft forårsaker hver henholdsvis drøyt 30 prosent og 25 prosent av alle dødsfall i Norge. Forekomsten av overvekt og diabetes type 2 øker. Omtrent 20 prosent av de voksne er nå fete. En stor del av befolkningen behandles for høyt blodtrykk og høye blodfett-verdier.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har anslått at:

  • 80 prosent av forekomsten av hjerteinfarkt
  • 90 prosent av type 2-diabetes
  • 30 prosent av forekomsten av kreft kan forebygges med bedre kosthold, regelmessig fysisk aktivitet og røykestopp

Dette betyr ikke at hjerteinfarkt og kreft vil forsvinne som dødsårsaker, men at folk vi dø senere av disse eller andre sykdommer som blir hyppigere med årene.

Det er god dokumentasjon for  at omlegging til et kosthold i tråd med anbefalingene sammen med regelmessig fysisk aktivitet, kan senke risikoen for type 2-diabetes og hjerte- og karsykdommer betydelig hos dem med høy risiko for disse sykdommene.

Fra et helsemessig synspunkt har store deler av befolkningen fremdeles et for høyt inntak av mettet fett, sukker og salt, og for lavt inntak av fisk, grove kornvarer, grønnsaker og frukt. Disse svakhetene i kostholdet medvirker til utvikling av hjerte- og karsykdommer, kreft, overvekt, type 2-diabetes, tannråte, forstoppelse og galleveissykdom. En annen viktig svakhet ved dagens levevaner som bidrar til nevnte helseproblemer, er mangelen på fysisk aktivitet.

Kilde:
"Global health risks. Mortality and burden of disease attributalble to selected major risks", WHO 2009