For lite vitamin D og for mye vitamin A

Deler av befolkningen får i seg for mye vitamin A, og over halvparten av befolkningen får i seg mindre vitamin D enn det myndighetene anbefaler. Dette kommer frem i en ny risikovurdering fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet.

Grå piller på grønn bakgrunn

Om man tar kosttilskudd eller spiser mye mat som er tilsatt vitaminer og mineraler, er det grunn til å passe litt ekstra på. Foto: Mattilsynet

Mattilsynet vil vurdere å øke maksimumsgrensen for vitamin D i kosttilskudd. VKM anbefaler at denne dobles. Maksimumsgrensen for vitamin A vil ikke økes, men vil bli vurdert i løpet av våren 2014, i sammenheng med en vurdering av kosmetikk tilsatt vitamin A. 

Slik sjekker du inntaket av vitaminer og mineraler

Vær nøye med å lese merkingen og innholdsdeklarasjonen på pakningen. Matvaretabellen.no er et nyttig verktøy for å lære om matvarenes innhold av ulike vitaminer og mineraler.

Om man tar kosttilskudd eller spiser mye mat som er tilsatt vitaminer og mineraler, er det grunn til å passe litt ekstra på.

Vitamin A

Vitamin A er et fettløselig vitamin som er nødvendig for blant annet syn, forplantningsevne og immunforsvar. I kosten er retinol og karoten de viktigste formene for A-vitamin. Retinol finnes i animalske produkter som smør, margarin, ost, kjøtt- og kjøttprodukter, mens karotener finnes i frukt og grønnsaker. De negative helseeffektene man har sett ved for høyt inntak av vitamin A er knyttet til formen retinol.

For flere av de essensielle næringsstoffene er det slik at man kan bli syk av både for høyt og for lavt inntak. Det varierer fra næringsstoff til næringsstoff hvor mye som skal til før man har fått for mye.

Øvre tolerabel grense av vitamin A for en voksen mann er 3000 µg vitamin A, mens anbefalt inntak er 900 µg. For en voksen kvinne er anbefalt inntak 700 µg.