Salt

Vårt saltinntak er omtrent dobbelt så høyt som anbefalt. Det er uheldig fordi det er en sammenheng mellom saltinntak, blodtrykk og økt risiko for hjerte- og karsykdommer.

Maldonsalt i en skje på et bord.

Forsøk å bruke mindre salt når du lager mat. Foto: iStockphoto

Bearbeidede matvarer bidrar i snitt med 70-80 prosent av saltinntaket. Det er derfor viktig å velge matvarer og ferdigretter med lavt saltinnhold. Dessuten bør man begrense bruken av salt i matlagning og på maten.

Salt og helserisiko

Norske og internasjonale helsemyndigheter som Verdens helseorganisasjon WHO anbefaler at saltinntaket i befolkningen begrenses til 5 gram per dag eller lavere. Det gjennomsnittlige saltinntaket i Norge er anslått til omtrent 10 gram per dag.

Det er vitenskapelig dokumentasjon for at:

  • Et høyt inntak av salt øker risikoen for høyt blodtrykk som igjen høyner risikoen for hjerte- og karsykdommer
  • Inntak av salt, saltede og saltkonserverte matvarer øker risikoen for kreft i magesekk
  • Bearbeidet kjøtt er en viktig kilde til salt i kostholdet. Mye Høyt inntak av bearbeidet kjøtt øker risikoen for kreft i tykk- og endetarm.

En rekke beregninger har vist at en gradvis reduksjon i saltinntaket på 10-30 prosent kan gi betydelige helsegevinster og reduksjoner i helseutgiftene.

Salt, inntak og kilder

Salt (NaCl) er bygget opp av natrium (Na) og klorid (Cl). 1 gram salt tilsvarer 0,4 gram natrium. 1 gram natrium tilsvarer 2,5 gram salt (NaCl). En teskje inneholder 7 gram salt.

Natrium har en rekke viktige funksjoner i kroppen. Voksne trenger 1,5 gram natrium (3-4 gram salt) om dagen. Normalt trenger vi ikke å tenke på salttilførselen fordi maten som regel inneholder alt for mye salt. Svetting som følge av langvarig fysisk aktivitet og høy temperatur, samt diaré, kan føre til ekstra tap av natrium.

Inntak og kilder

Saltinntaket i den norske befolkningen er høyt og på nivå med sammenlignbare land. Det gjennomsnittlige saltinntaket i Norge er anslått til omtrent 10 gram per dag hos menn og noe lavere hos kvinner. Dette er omtrent dobbelt så høyt som anbefalt inntak, som er maksimalt 5 gram salt per dag.

Den største saltkilden er industribearbeidede matvarer som bidrar med 70-80 prosent av saltinntaket i gjennomsnittskosten. Fra rene råvarer får vi ca.10 prosent. Salt som vi tilsetter i matlagning og ved bordet bidrar med 10-15 prosent. Det kan være meget store forskjeller fra person til person i hvor mye salt man strør på maten.

De matvaregruppene som bidrar med mest salt er kjøttprodukter og brødvarer. For eksempel inneholder industribakt brød ofte tre ganger så mye salt som hjemmebakt brød.

Danske undersøkelser har vist at kantinemåltider og gatekjøkkenmat kan ha meget høyt saltinnhold. Saltinnholdet i 180 kantinemåltid var i gjennomsnitt 3,4 g salt per måltid. Ulike typer gatekjøkkenmaten innholdt i gjennomsnitt mellom 2 og 11 g salt per porsjon. Pizza inneholdt mest salt. Noen pizzatyper hadde så høyt innhold som 11-14 g salt per porsjon.

Nøkkelhullet

Produkter som har Nøkkelhullet, inneholder mindre fett, mettet fett, sukker og salt enn produkter av samme type. Det er imidlertid ikke satt kriterier for saltinnhold for matvaregruppene fisk og kjøtt.

Les mer Helsenorge.no - Salt