Slik tar du vare på maten:

Matsvinn

Det er viktig å få redusert matsvinnet både av hensyn til miljø, ressursutnyttelse og økonomi. Matsvinn er også et etisk dilemma.

kjøleskap som er ryddig med fisk og grønnsaker i bokser

 Foto: Colourbox.com

Halvert matsvinn innen 2030

Ifølge FN kastes rundt en tredel av all mat som produseres i verden. Produksjon, transport og lagring av mat, samt behandling av matavfall, påvirker miljøet vårt. Matsvinn er også et etisk dilemma når vi vet hvor skjevt ressursene er fordelt. Mindre matsvinn vil gjøre mat mer tilgjengelig for verdens økende befolkning. Det blir også mindre behov for økt matproduksjon og mindre press på miljøet.

FNs bærekraftmål er å halvere matsvinn innen 2030.

Nesten alle matvarer er merket med "best før", som betyr at vi bør bruke sansene for å sjekke om maten fremdeles er bra etter utløpsdato. Vi kan enkelt endre vår matkasteadferd ved å planlegge innkjøpene bedre, oppbevare maten riktig, porsjonere ut fra magemål, bruke opp restene og tenke alternativ bruk av råvarene. Vi kan bli flinkere til å utnytte ressursene ved å se etter hva vi har i skapet og ikke bare kjøpe det vi har lyst på til enhver tid.

Slik kan du redusere matsvinn:

Hva gjør myndigheter og matvarebransjen i Norge for å redusere matsvinn:

 • Riktig holdbarhetsmerking
  Har stor betydning for å redusere matsvinn i hele matkjeden. Det er produsentene som er ansvarlige for datomerkingen. «Best-før» er en kvalitetsmerking og viser når matvaren er på sitt beste. Forutsatt riktig oppbevaring kan varen både omsettes og spises etter denne datoen.
 • Matproduksjon
  Hvordan produktene produseres og emballeres har betydning for holdbarheten. Dette gjør at holdbarhetstiden for mange produkter er forlenget og det bidrar til å redusere svinn hos forbruker.
 • Nedprising av varer med kort holdbarhet
  De store matvarekjedene benytter seg i dag av nedprising. Det vil si at mat som er i ferd med å gå ut på dato, prises ned og selges. Se Kan butikkane selje mat som er gått ut på dato?
 • Redistribusjon
  Løsninger for redistribusjon av overskuddsmat er viktig for å redusere matsvinn i matindustri og i dagligvarebutikkene. Det vil si at det legges til rette for at mat som ikke blir solgt når ut til de som hjelper andre og de som trenger den, før maten blir dårlig

Kilder:
ForMat-prosjektets kartleggingsrapport 2010-2015
Rapport om anbefalinger tiltak fra «Arbeidsgruppen for tiltak» under intensjonsavtalen om reduksjon av matsvinnmatsvinn»