Kan godteri ligge ute åpent i butikk? 

Smågodt i plastdunker i en butikk.

 Foto: iStockphoto

Selvbetjeningsløsninger for smågodt kan være en kilde til spredning av helseskadelige bakterier. Selv om disse produktene vanligvis medfører liten risiko for matforgiftning, kan berøring med ureine hender eller direkte forurensing på andre måter, medføre en viss risiko for overføring av skadelige bakterier.

Slike selvplukkprodukter bør oppbevares i beholdere med lokk og tilrettelagt slik at  kundene kan plukke varene med klype eller skje. Den enkelte dagligvarebutikk eller kiosk har plikt til å sikre at uemballerte varer beskyttes mot forurensing

Praktiske løsninger som butikkene kan bruke for å hindre forurensning av godteriet:

  • Salgsinnretningene plasseres i en slik høyde at de ikke er tilgjengelig for småbarn.
  • Sukkervarer oppbevares i lukkede beholdere med lokk som er utstyrt med klype.
  • Salgsinnredningene plasseres slik at betjeningen kan holde et øye med dem, for eksempel i nærheten av kassaapparatene.

Mattilsynet ser på butikkenes løsning når vi er på tilsyn. Alle virksomheter som driver med salg av næringsmidler skal melde fra til Mattilsynet.