Risikovurdering av spekemat 2007: E. coli i spekemat vurdert

Etter E. coli utbruddet i 2006 har Mattilsynet bedt Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å utarbeide risikovurdering omkring farlige E. coli hos dyr, mat og mennesker, med vekt på spekepølseproduksjon.

Rapporten analyserer hele den norske kjøttkjeden fra kjøttets opprinnelse på gården til den endelige produksjon og lagring av spekepølse. I rapporten beskrives også mulige tiltak for å hindre overføring av farlige E. coli til mat.

Under slaktesesongen 2006, ble det innført en rekke tiltak både fra Mattilsynets og kjøttbransjens side for å bedre slaktehygienen. Som eksempel kan nevnes at sau ble klippet på slakteriet, kjøtt fra skitne slaktedyr ble varmebehandlet og det ble utført E. coli-analyser. Kun dyr uten noen anmerkninger ble brukt til spekematproduksjon.

Mattilsynet vil samarbeide med bransjen for å få utviklet nasjonale retningslinjer for spekepølseproduksjon. I den forbindelse vil vurderingene fra VKM knyttet til den teknologiske prosessen, bli lagt til grunn. Mattilsynet vil videre se om rapporten gir grunnlag for å iverksette øvrige tiltak.

Les hele rapporten VKM - Risikovurdering av E-coli i den norske kjøttkjeden