Røkt laks mistenkt som kilde til utbrudd av listeriose

Folkehelseinstituttet har oppdaget et utbrudd forårsaket av bakterien Listeria monocytogenes. Så langt er det påvist smitte hos fire personer.

Røket laks med dill og sitron

Illustrasjonsfoto Foto: colourbox.com

Prøvene av pasientene er tatt mellom februar og august i år (2022). De fire personene er i alderen 50 - 90 år, to kvinner og to menn, og de er bosatt i Nordland, Trøndelag, Oslo og Viken.

Det er påvist bakterier med lik genetisk profil i prøver fra alle fire pasientene. I tillegg er det ett mistenkt tilfelle hvor vi venter på endelig avklaring av prøveresultatet. 

Mattilsynet har samarbeidet med Folkehelseinstituttet, kommuneoverlegene og Veterinærinstituttet, for å kartlegge om pasientene kan ha en felles smittekilde.

Tre av de fire pasientene har blitt intervjuet av Mattilsynet. Alle oppgir å ha spist røkt laks eller røkt ørret i tiden før de ble syke, og to av dem oppgir røkt laks fra samme produsent. Under utbruddsetterforskningen ble utbruddsbakterien funnet i et produkt fra denne produsenten som var analysert tidligere i år. Prøven var en rutineprøve, tatt ut i forbindelse med Mattilsynets overvåkningsprogram for spiseferdige produkter i 2022. Mengden listeria i rutineprøven var så lav at det ikke utgjorde noen helsefare.

Mattilsynet har fulgt opp produsenten gjennom inspeksjon i lokalene og det er innhentet flere miljøprøver som ble analysert hos Veterinærinstituttet. Bakterien Listeria monocytogene ble funnet i noen av prøvene. Selv om den listeriabakterien ikke var genetisk lik utbruddsstammen, er funnet et avvik. Mattilsynet besluttet derfor ut ifra et føre-var-prinsipp at virksomheten måtte trekke produkter fra markedet.

Virksomheten har satt i gang et grundig arbeid internt for å finne kilden til utbruddsstammen. Det er også gjennomført ekstra rengjøring av lokaler og utstyr, for å sikre at produktene deres er trygge.

For mer informasjon:
Lenke til hele nyhetsmeldingen fra Folkehelseinstituttet
Lenke til nyhetsmeldingen fra Veterinærinstituttet
Troll Salmon AS trekker tilbake røkt ørret og røkt laks i skiver etter mistanke om Listeria Monocytogenes