Utbrudd av E. coli (EHEC-infeksjon)

Folkehelseinstituttet har oppdaget et nytt nasjonalt utbrudd med mage-tarmbakterien EHEC. Det er påvist smitte hos seks personer, bosatt i ulike deler av landet. Smittekilden er foreløpig ukjent.

E.colibakterier

 Foto: iStockphoto.com

Dette utbruddet er forårsaket av en annen EHEC-bakterie enn utbruddet som ble meldt i juni. FHI har startet utbruddsetterforskning sammen med aktuelle kommuneoverleger, Mattilsynet og Veterinærinstituttet. Alle de smittede har blitt syke i juli og ingen av dem har vært på reise i utlandet.

De smittede er i alderen < 5 år til 45 år, og bosatt i Trøndelag (4), Viken og Vestfold og Telemark. To av dem har utviklet den alvorlige komplikasjonen hemolytisk uremisk syndrom (HUS). I tillegg er det varslet om ytterligere ett HUS-tilfelle der det er påvist EHEC, men vi avventer flere analyser før vi kan si om personen er smittet med samme bakteriestamme som de øvrige tilfellene. Det er foreløpig ikke kjent hva som er smittekilden, men det er vanlig at mage-tarmbakterier smitter gjennom matvarer.

– Vi kan ikke på nåværende tidspunkt si om dette er et avgrenset utbrudd eller om det kan komme nye tilfeller, sier Silje Bruland Lavoll, overlege i seksjon for smitte fra mat, vann og dyr ved Folkehelseinstituttet. Etterforskningsarbeid kan være komplisert og ta tid, og i mange saker klarer vi ikke å finne smittekilden eller å avklare om det dreier seg om en felles kilde.

– Vi følger situasjonen nøye og jobber tett med kommunehelsetjenesten, Mattilsynet og Veterinærinstituttet, legger hun til.

– Mattilsynet bistår Folkehelseinstituttet og kommuneoverleger med å innhente informasjon fra de syke personene og deres pårørende. Det gjennomføres intervjuer om hva personene har spist og hva de har vært i kontakt med, sier seniorrådgiver Turid Berglund i seksjon biologisk mattrygghet i Mattilsynet.

Foreløpige analyser viser at det er bakterien EHEC O26:H11, som er påvist hos alle de smittede. FHI arbeider nå med videre analyser (helgenomsekvensering) for å få bekreftet dette.

Symptomer på EHEC-infeksjon

E. coli-bakterier er en fellesbetegnelse for bakterier som finnes naturlig i tykktarmen hos mennesker og varmblodige dyr. Disse tarmbakteriene er vanligvis ufarlige, men enkelte grupper av bakterien kan forårsake alvorlig sykdom. En slik gruppe er EHEC-bakterier.

EHEC-bakterier kan gi diaré, som kan være blodig. Dette kan vare i 4–10 dager hos voksne og noe lengre tid hos barn. I enkelte tilfeller kan bakterien gi den alvorlige komplikasjonen hemolytisk uremisk syndrom (HUS), med blant annet nyresvikt. Det er spesielt barn, eldre og de med nedsatt immunforsvar som er utsatt for å utvikle HUS.

Forebyggende tiltak

EHEC-bakterier kan finnes i tarmen hos enkelte drøvtyggere (storfe, sau, geit) og kan overføres til mennesker på ulike måter; for eksempel via mat kontaminert med avføring fra dyr eller forurenset vann. Smitte kan også skje ved direkte kontakt med dyr eller fra person til person.

God håndhygiene etter toalettbesøk og før matlaging og måltider er viktig for å forebygge mage-tarm infeksjoner. Dersom man har diaré, bør man unngå å lage mat til andre.

Andre råd for å forebygge mage-tarm infeksjoner (inkludert EHEC-bakterier) er:

  • gjennomsteke eller gjennomkoke all farsemat (herunder kjøttdeig, hamburgere, kjøttkaker og liknende) i tillegg til hele stykker av svin- og fjørfekjøtt
  • unngå dårlig stekte hamburgere
  • hele stykker av kjøtt (biff, stek, filet og liknende) bør være godt stekt på overflaten
  • unngå ikke-desinfisert drikkevann, som for eksempel å drikke fra vann ute i naturen
  • grønnsaker og salater som skal spises rå bør skylles godt
  • unngå upasteurisert melk og produkter laget av upasteurisert melk
  • oppbevar maten ved kjøletemperatur (+4°C) – husk kjøleboks i sommervarmen
  • vask brukte kniver, skjærefjøler og kjøkkenutstyr før utstyret brukes til annen mat