Utbrudd av yersiniose

Folkehelseinstituttet har oppdaget økt forekomst av mage-tarmbakterien Yersinia enterocolitica O3. Så langt er det påvist smitte hos ti personer som er bosatt i flere fylker.

Kjøtt som skal sjekkes

 Foto: iStockphoto.com

Det er igangsatt utbruddsetterforskning i samarbeid med aktuelle kommuneoverleger, Veterinærinstituttet og Mattilsynet. For mer informasjon, se nyhetsmelding hos Folkehelseinstituttet.

Les mer om det forrige utbruddet av yersiniose her på Matportalen.