Syk av maten

Oppkast, kvalme, diaré, magesmerter eller feber er symptomer som kan skyldes bakterier eller virus i mat eller drikke. Dersom flere blir syke etter å ha spist samme mat, er sjansene store for at maten kan være årsaken.

Karbonader med løk

 Foto: Opplysningskontoret for egg og kjøtt, www.matprat.no

Generelle råd for å unngå å bli syk av maten

 • Ikke smak på rått kjøtt eller rå farseproduker.
 • All farsemat (hamburgere, kjøttkaker og lignende) bør være godt gjennomstekt eller gjennomkokt.
 • Andre kjøttprodukter (hele stykker kjøtt) bør være godt stekt på overflaten.
 • Hold rå kjøttprodukter atskilt fra mat som ikke skal varmebehandles.
 • Vask skjærefjøl, kniver og andre redskaper som har blitt brukt til å behandle rå kjøttvarer før utstyret brukes til å tilberede andre matvarer.
 • Unngå upasteurisert melk og melkeprodukter.
 • Grønnsaker som skal spises rå, bør skylles godt.
 • Oppbevar kjølevarer i kjøleskapet (sjekk at temperaturen i kjøleskapet er ca 4 grader).
 • Vask hendene etter toalettbesøk, før matlaging og før måltider.

Skriv ut Mattilsynets miniplakat om kjøkkenhygiene og heng den opp på kjøkkenet ditt Miniplakat: Ikke nok å være god kokk

Se også:
Fødevarestyrelsen: Film om bakterier i maten
Livsmedelsverket: Nej tack till magsjuka – film med 7 tips för att undvika campylobacter

Gode råd dersom du eller andre blir syk av maten:

 • Erstatt væsketap. Væsketapet er stort ved oppkast og diaré, og man blir fort slapp om ikke dette erstattes raskt.
 • Syk av vannet? Har du mistanke om at det er vannet du er blitt syk av, er det lurt å koke vannet før du eller andre drikker det.
 • Vær spesielt forsiktig dersom barnet ditt er sykt; barn tåler væsketap dårligere enn voksne.
 • Kontakt lege. Lege kan kontaktes dersom du selv mener det er nødvendig, og dersom sykdommen trekker i langdrag.

Gå til Miniplakat: Ikke nok å være god kokk
Se: Video - Ikke nok å være god kokk

Matforgiftninger

Kommer symptomene 1-6 timer etter at du har spist den maten du mistenker, kan sykdommen skyldes bakterier som har fått vokse og produsere giftstoffer i maten, for eksempel på grunn av feil lagring eller dårlig varmebehandling.

Dersom mange har spist samme mat, vil symptomene opptre omtrent samtidig hos alle. De vanligste symptomene er oppkast og kvalme. Selv om man kan føle seg svært syk, er sykdommen over i løpet av et par dager.

Infeksjoner

Starter symptomene først etter noen dager (kan komme allerede etter åtte timer), er sjansene derimot større for at maten kan ha vært forurenset med bakterier som gir infeksjoner i tarmen, blant andre salmonella og campylobacter. Disse tilfellene er ofte mer alvorlige og langvarige, enn matforgiftningene, men de fleste er friske etter en uke eller to.

Diare er det vanligste symptomet. Infeksjoner med virus gir som regel mildere symptomer som starter etter 1-2 dager, og sykdommen varer kortere enn bakterieinfeksjonene.

Nasjonal statistikk

Legen melder tilfeller av smittsomme sykdommer i Folkehelseinstituttet - Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) FHI overvåker forekomsten av en rekke sykdommer, og forsker på årsaker og gir råd om forebygging.

Mattilsynets avdelingskontor rapporterer også om næringsmiddelbåren sykdom til sine regionkontor og til hovedkontoret. Viser statistikken mange tilfeller av samme sykdom i samme tidsrom, går kommunelegen og Mattilsynet som regel sammen om å finne en eventuell felles smittekilde.

Kontakt Mattilsynet

Selv om du ikke finner det nødvendig å kontakte lege, bør du likevel varsle Mattilsynet hvis du tror du har blitt syk av maten eller drikkevannet. Mattilsynet vil alltid vurdere om det er nødvendig å ta prøver av maten eller av stedet der den ble kjøpt. Ta vare på rester og emballasje fra maten du mener å ha blitt syk av, slik at Mattilsynet får mulighet til å ta prøver. Se også Mattilsynet: Hvilke smittestoffer og matvarer kan du ha blitt syk av?  –  Inkubasjonstid og symptomer

Mattilsynet varsler også kommunelegen som eventuelt vil organisere arbeidet med å finne smittekilden dersom flere er blitt syke samtidig.

Se også: Folkehelseinstituttet – Mat- og vannbårne infeksjoner