Tilbaketrekkinger

Matloven krever at bedrifter umiddelbart skal iverksette tilbaketrekking av mat og drikke ved mistanke om mulig helsefare. Loven krever også at bedriften skal iverksette nødvendige tiltak for å forebygge, redusere eller eliminere eventuelle skadevirkninger. Et viktig tiltak som skal vurderes da, er om det er nødvendig å gå ut med informasjon til forbrukere.

Dersom et produkt som må trekkes tilbake har nådd forbruker, har virksomheten plikt til å informere forbrukerne. I tillegg vil Mattilsynet publisere en nettmelding på Matportalen  om saken, men det fjerner ikke virksomhetens plikt til selv å publisere informasjon om sin tilbaketrekking. Myndighetenes informasjon kommer altså i tillegg til det virksomheten selv går ut med, via egne kanaler.

Når Mattilsynet bruker begrepet "tilbaketrekking av produkter" betyr det:

  • Tilfeller der Mattilsynet fatter vedtak om omsetningsforbud
  • Tilfeller der tilbaketrekkingen skjer uten at det har vært nødvendig for myndighetene å fatte vedtak (bedriften tar initiativ selv).

Advarslene som publiseres her på matportalen.no, er basert på opplysninger fra virksomhetene selv. De sender inn informasjon om produktet som trekkes tilbake. Mattilsynets lokale avdeling blir da kjent med saken og kan kvalitetssikre informasjonen før saken sendes til publisering på matportalen.no.

Meldingen om tilbaketrekking vises i en nyhetsliste på forsiden og blir deretter liggende i en egen liste over tilbaketrekkinger.

Se liste over tilbaketrekkinger.