Trygg mat i butikken

Det er ikke bare hjemme du bør være bevisst på mathygiene. Du kan ha nytte av å bruke de samme prinsippene når du er i butikken. Her får du tips til hva du bør være oppmerksom på når du kjøper matvarer.

Kvinne som legger varer på båndet i kassen i en butikk.

 Foto: Wenche Hoel-Knai/Helsedirektoratet

Mattrygghet i forbindelse med koronautbruddet

I følge Folkehelseinstituttet er det så langt ingenting som tyder på at koronavirus smitter via mat og drikkevann.

Koronavirus smitter ved at virus overføres ved dråpesmitte fra luftveiene hos en syk person. Smitte kan skje direkte mellom personer eller indirekte via kontaktflater som dørhåndtak, ved at fingrene bringer viruset i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn.

Derfor er det større sannsynlighet for smitte ved at man f.eks. står tett i kø, enn ved at man berører samme kontaktpunkter. Hold derfor god avstand til andre, ta bare på varer du skal ha og bruk kontaktløs betaling.

Generelle råd når du handler mat i butikk

Butikkdiskene

  • Sjekk temperaturen i kjøle- og frysedisken. Temperaturen i kjøledisken bør for de fleste lettbedervelige matvarene være ca. + 4 ºC eller kaldere og temperaturen i frysedisken skal være -18 °C eller kaldere.
  • Vær oppmerksom på hvordan varene i kjøle- og frysedisken er stablet. Hvis stabelen er høy, er det ikke sikkert at de øverste varene er kalde nok.
  • Ikke kjøp matvarer fra kjøledisker der uemballerte kokte og rå varer eller der uemballert fisk og kjøtt ligger om hverandre.
  • Når du kjøper varm mat, bør du passe på at den er rykende varm (over 60 ºC). Hvis maten er lunken, kan bakterier vokse opp og føre til matforgiftning.

Emballasjen

  • Sjekk at matvarene er innenfor holdbarhetsdato, spesielt gjelder dette for lettbedervelige matvarer. Disse skal være merket med ”siste forbruksdag”. Produkter som er merket med ”best før” er tillatt å selge etter at datoen er utløpt. Les mer om Holdbarhetsmerking.
  • Mye is/snø rundt eller inne i emballasjen er et tegn på at matvaren har vært utsatt for temperatursvingninger.
  • Ikke kjøp emballerte matvarer som er skadet eller åpnet. Sjekk også at hermetikkbokser er fri for bulker/rifter, da dette kan være et tegn på at boksen er utett og ødelagt. Emballasjen skal beskytte mot forurensning, lys og oksygen som er avgjørende for kvaliteten på produktet.

Lagring

  • Vær rask med å få avkjølte og frosne matvarer hjem og på riktig lagringsplass for å avverge at maten tiner eller blir ødelagt. Det samme gjelder hvis du har handlet varm mat. De fleste bakterier vokser hurtigst i temperaturer mellom +10 ºC og +50 °C.