Trygg mat i butikken

Det er ikke bare hjemme du bør være bevisst på mathygiene. Du kan ha nytte av å bruke de samme prinsippene når du er i butikken. Her får du tips til hva du bør være oppmerksom på når du kjøper matvarer.

Kvinne som legger varer på båndet i kassen i en butikk.

 Foto: Wenche Hoel-Knai/Helsedirektoratet

Generelle råd når du handler mat i butikk

Butikkdiskene

 • Sjekk temperaturen i kjøle- og frysedisken. Temperaturen i kjøledisken bør for de fleste lettbedervelige matvarene være ca. + 4 ºC eller kaldere og temperaturen i frysedisken skal være -18 °C eller kaldere.
 • Vær oppmerksom på hvordan varene i kjøle- og frysedisken er stablet. Hvis stabelen er høy, er det ikke sikkert at de øverste varene er kalde nok.
 • Ikke kjøp matvarer fra kjøledisker der uemballerte kokte og rå varer eller der uemballert fisk og kjøtt ligger om hverandre.
 • Når du kjøper varm mat, bør du passe på at den er rykende varm (over 60 ºC). Hvis maten er lunken, kan bakterier vokse opp og føre til matforgiftning.

Emballasjen

 • Sjekk at matvarene er innenfor holdbarhetsdato, spesielt gjelder dette for lettbedervelige matvarer. Disse skal være merket med ”siste forbruksdag”. Produkter som er merket med ”best før” er tillatt å selge etter at datoen er utløpt. Les mer om Holdbarhetsmerking.
 • Mye is/snø rundt eller inne i emballasjen er et tegn på at matvaren har vært utsatt for temperatursvingninger.
 • Ikke kjøp emballerte matvarer som er skadet eller åpnet. Sjekk også at hermetikkbokser er fri for bulker/rifter, da dette kan være et tegn på at boksen er utett og ødelagt. Emballasjen skal beskytte mot forurensning, lys og oksygen som er avgjørende for kvaliteten på produktet.

Personalet

 • Butikkpersonalet skal vaske hendene mellom håndtering av ulike matvarer og vaske eller skifte redskaper mellom hver oppgave. På den måten forhindres matforgiftningsbakterier overført fra en råvare til en ferdiglaget rett.
 • Hansker i tillegg til håndvask kan brukes for å hindre forurensning. Hanskene må i så fall være hygienisk rene og kun benyttes til én konkret arbeidsoppgave, for eksempel ved tillaging av baguetter. Hanskene må tas av etter håndteringen, og håndvask utføres når hanskene er tatt av – og før håndtering av nye matvarer.
 • Betjeningen skal ikke håndtere penger og mat samtidig uten at håndvask foretas etter berøring med penger, eller at engangshansker benyttes ved berøring av penger.
 • Butikken skal sørge for hyppig vask av kontaktpunkter som håndtak

Lagring

 • Vær rask med å få avkjølte og frosne matvarer hjem og på riktig lagringsplass for å avverge at maten tiner eller blir ødelagt. Det samme gjelder hvis du har handlet varm mat. De fleste bakterier vokser hurtigst i temperaturer mellom +10 ºC og +50 °C.

Meld fra til butikksjefen/Mattilsynet