Utbrudd av hepatitt A

Mattilsynet har blitt varslet av Folkehelseinstituttet (FHI) om et utbrudd av hepatitt A-virus. Det er igangsatt utbruddsetterforskning, men det er så langt ingen mistenkt smittekilde.

Det viktigste tiltaket for å hindre smitte til andre er grundig håndhygiene etter toalettbesøk og før man spiser eller lager mat til andre. Foto: Colourbox.com

Så langt er det påvist smitte hos 18 personer bosatt i flere fylker. I tillegg er det to personer til som er mistenkt å tilhøre utbruddet. Pasientene er mellom 10 og 80 år, og bosatt i ulike deler av landet: Viken (9), Oslo (2), Trøndelag (2), Vestfold og Telemark (3), Innlandet (1) og Møre og Romsdal (1).

Mattilsynet samarbeider med FHI og aktuelle kommuneoverleger for å kartlegge om pasientene kan ha en felles smittekilde.

– Mattilsynet intervjuer pasientene fortløpende og undersøker i samarbeid med FHI mulige hypoteser basert på dette. Det er sannsynlig at personene er smittet av hepatitt A gjennom en matvare som er distribuert bredt, sier Turid Berglund, seniorrådgiver i seksjon biologisk mattrygghet i Mattilsynet.

Inkubasjonstid for hepatitt A er to til seks uker. Vanligvis vil det gå fire uker fra en person får i seg viruset til man blir syk. Dette gjør arbeidet med å finne smittekilden komplisert.

Råd til forbrukere

Hepatitt A-viruset, skilles ut i avføringen hos smittede personer. Kontaktsmitte kan skje fra person til person i samme husstand. Smitte kan også skje om det man spiser eller drikker inneholder viruspartikler. Viruset kan komme over på matvarer, når de håndteres av smitteførende personer Selv et lite antall viruspartikler er nok til å gi infeksjon. Det viktigste tiltaket for å hindre smitte til andre er grundig håndhygiene etter toalettbesøk og før man spiser eller lager mat til andre.

Det har tidligere vært registrert flere utbrudd med hepatitt A i de nordiske landene forårsaket av importerte fryste bær. Hepatitt A-virus overlever svært godt i fryste bær og smitter til bærene ved uhygienisk håndtering eller fra forurenset vann. Viruset dør ved varmebehandling og et godt råd er derfor å koke importerte fryste bær i 1 minutt før de benyttes i retter som ikke skal varmebehandles. Internasjonalt har hepatitt A de senere årene blitt påvist i ulike typer skjell, salat, halvtørkede tomater og dadler.

Frukt og grønt, spesielt det som importeres fra utlandet, kan inneholde bakterier, parasitter og virus som gir oppkast og diaré. Du bør derfor alltid skylle frukt, bær og grønnsaker grundig før du spiser dem. Noen importerte produkter bør også varmebehandles før de spises. Les mer hos Folkehelseinstituttet:

Utbrudd av hepatitt A (smittsom leverbetennelse) 

Les mer: Skyll eller kok frukt, bær og grønnsaker