Utbrudd av salmonellasmitte

Et utbrudd av mage-tarmbakterien Salmonella Enteritidis har blitt knyttet til et parti storfekjøtt importert fra Tyskland. En rekke forskjellige kjøttprodukter har blitt trukket fra markedet.

Folkets ytrefilet i biter, Meny indrefilet og Spar indrefilet og pepperbiff

Folkets ytrefilet i biter, Meny indrefilet og Spar indrefilet og pepperbiff Foto: Norfersk / Mattilsynet

Se storfeproduktene som er trukket tilbake

I tillegg er det trukket tilbake svin karbonadedeig og svinedeig som har blitt produsert med samme utstyr som storfekjøttet.

Også Salmonella i tysk svinekjøtt

Det har nylig også blitt gjort funn av andre typer Salmonella i noen partier svinekjøtt fra Tyskland. Det er så langt ikke knyttet noen sykdomstilfeller til disse funnene.

Forebyggende tiltak

Alt rått kjøtt har bakterier på seg. Noen kan være skadelige og noen kan være motstandsdyktige for antibiotika. Til tross for det er det en liten sannsynlighet for å bli smittet gjennom mat hvis den håndteres på riktig måte. 

Mattilsynets råd for god kjøkkenhygiene:

  • Vask hendene før og etter du håndterer rått kjøtt.
  • Varmebehandle kjøttet godt, slik at bakteriene drepes.
  • Bruk egne redskap/skjærefjøl/fat til rått kjøtt og husk grundig vask etter bruk.
  • Hold rå og varmebehandlet mat adskilt.
  • Ikke bruk samme redskap til salat, brød etc. som du bruker til rått kjøtt.
  • Bruk rene redskap og kluter.

Et annet godt råd, er å lese hva produsenten har skrevet på forpakningen om hvordan du skal håndtere produktet. Dette gjelder ikke bare kjøtt, men for eksempel sukkererter som må forvelles, salat som må skylles og kjøttdeig som må varmebehandles godt. Husk også å ikke smake på kjøttdeig, bacon eller annet rått kjøtt før steking.

Smitteutbrudd med salmonella er forholdsvis sjelden i Norge. Matvarer som er importerte fra land der salmonella er vanligere enn hos oss utgjør likevel en smitterisiko.

Internasjonalt er de vanligste smittekildene kjøttprodukt, særlig svin- og fjørfekjøtt, men også egg, eggprodukt, melkeprodukt som er upasteurisert eller melkepulver, skalldyr, forurensede grønnsaker og krydder kan være kilder til infeksjon.

Fakta om utbruddet

Mattilsynet samarbeidet med Folkehelseinstituttet, kommunehelsetjenesten og Veterinærinstituttet, for å kartlegge om pasientene hadde en felles smittekilde.

Det er så langt registret 22 tilfeller av smitte. Alle tilfeller har fått påvist salmonellabakterier med lik genetisk profil. FHI melder at prøvene er tatt i slutten av januar og frem til siste uke av februar (uke 4-8). De smittede er bosatt i Viken (11), Oslo (3), Innlandet (2), Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal og Nordland. 10 av tilfellene har vært innlagt på sykehus.

Les mer hos Folkehelseinstituttet:

Utbrudd av salmonellesmitte

Salmonellose - veileder for helsepersonell