Utbrudd av shigellose

Mattilsynet har blitt varslet av Folkehelseinstituttet om åtte personer med infeksjon forårsaket av bakterien Shigella sonnei. Importerte sukkererter fra Kenya er mistenkt smittekilde.

Sukkererter fra Kenya merket «Sugersnaps» og «Sukkererter».

Sukkererter fra Kenya merket «Sugersnaps» og «Sukkererter».

I begynnelsen av desember 2019 ble flere personer syke med mage-tarm-symptomer etter å ha spist mat i en kantine i Oslo. Bakterien Shigella sonnei ble funnet i prøver fra fem av de syke. Importerte sukkererter fra Kenya var mistenkt smittekilde.

Sukkerertene som knyttes til utbruddet i Oslo ble distribuert til flere deler av landet. Utbruddsetterforskningen viser at også tre personer i Akershus og Hedmark har vært syke med samme bakterie. De åtte personene som har fått påvist bakterien er i alderen 29 til 63 år. Mattilsynet samarbeider med Folkehelseinstituttet og kommunehelsetjenesten for å etterforske utbruddet.

- Mattilsynet anbefaler at sukkererter som importeres fra eksotiske strøk varmebehandles før servering for å redusere risiko for smitte, Margrethe Hovda Røed, seniorrådgiver i seksjon hygiene og drikkevann i Mattilsynet.

Det antas at det mistenkte partiet nå er borte fra markedet, grunnet holdbarhet. Om forbrukere fortsatt skulle ha produktet, bør det kastes.

Sukkerertene fra Kenya var merket «Sugersnaps» eller «Sukkererter», 150 gram, pakket av Springfresh og distrubuert i Norge av Bernhard Botolfsen Import AS. Sukkerertene var pakket i sorte plastbeger overtrukket med gjennomsiktig plast, og merket med lot.nr.194819.

Sukkererter er et produkt som tradisjonelt blir varmebehandlet før konsum i en rekke av landene det eksporteres fra. Varmebehandling reduserer mengden smittestoffer og produktene kan i utgangspunktet være av en dårlig hygienisk kvalitet uten at dette skaper problemer i opprinnelseslandet. I Norge spises de gjerne rå, og det stiller høyere krav til produktenes hygieniske standard. Forbrukerpakken var merket med at sukkerertene skal varmebehandles, og vi anbefaler at forbrukere følger merkeanvisning og Mattilsynets kostråd.

Mattilsynets råd: Skyll eller kok frukt, bær og grønnsaker

Smittemåte og symptomer på shigellose

Shigellose skyldes infeksjon med bakterien Shigella. De vanligste symptomene er diaré, hodepine, magesmerter, kvalme og evt. feber. Det er registrert flere utbrudd i Norge der blant annet importert issalat, sukkererter og basilikum har vært smittekilde.

Shigellabakteriene smitter hovedsakelig gjennom forurenset mat og vann. Shigellabakterier tilføres mat fra mennesker, enten direkte via håndtering eller indirekte fra forurensning med kloakk eller kloakkforurenset vann. Bakterien kan også overføres direkte fra menneske til menneske.

God håndhygiene generelt og spesielt etter toalettbesøk er viktig for å hindre spredning mellom mennesker, men her presiserer Mattilsynet viktigheten av å varmebehandle eksotiske sukkererter.

Les mer hos Folkehelseinstituttet