Advarer mot Ayurveda-produkter som inneholder bly

Ayurveda-preparater selges blant annet som kosttilskudd i kapselform  Livsmedelsverket i Sverige har analysert et utvalg Ayurveda-preparater som selges som kosttilskudd, blant annet via Internett. Årsaken er at noen personer er blyforgiftet etter å ha spist visse ayurvediske preparater. Samtlige undersøkte produkter inneholdt bly.

Mattilsynet antar at også norske forbrukere kan ha kjøpt disse produktene, men man er ikke kjent med at det har vært tilfeller av blyforgiftning i Norge på grunn av inntak av kosttilskudd.

Tilsyn og kontroll

Det er produsentene av produktene som er ansvarlige for at de er trygge. Mattilsynet fører tilsyn med salg av kosttilskudd og helsekostpreparater i helsekostbutikker, men produkter som selges via Internett, i postordrekataloger eller via direkte salg, såkalte ”home-parties”, kontrolleres i svært liten grad.

Det planlegges å gjøre noen analyser for tungmetaller i kosttilskudd som selges i Norge i år.

PTWI

I følge Verdens helseorganisasjon, WHO, bør man ikke få i seg mer enn 25 mikrogram bly per kilo kroppsvekt og uke. Denne verdien er det høyeste tolererte ukentlig inntak og forkortes ofte med PTWI etter det engelske uttrykket ”Provisional Tolerable Weekly Intake”. Hvis man holder seg til doseringsanvisningene for de analyserede produktene kan man få i seg ca 0.3-2.3 % av PTWI, og en av de analyserede produktene kan ved maksimal anbefalt dosering gi opptil ca 20 % av PTWI.

Toksikolog Helena Hall ved Livsmedelsverket sier det er urovekkende at det finnes bly i produktene og at verdiene varierer så mye. Om man inntar de aktuelle kosttilskuddene hver for seg og følger den anbefalte doseringen, så er ikke risikoen så stor for blyforgiftning. Men preparatene vil uansett gi en kraftig økning i inntaket av bly sammenlignet med hva man normalt får i seg via næringsmidler.

Barn og gravide

Bly kan skade nervesystemet og hemme dannelsen av blod. Mengden bly som vi normalt får i oss via mat og drikke er i dag så liten at helseskader ikke er sannsynlig. Det er likevel viktig å holde inntaket lavt for å ikke overskride sikkerhetsmarginene. Dette gjelder særlig utsatte grupper som gravide og barn.

Kartlegging

Livsmedelsverket i Sverige vil i løpet av året starte en kartlegging av Ayurveda-preparater og lignende preparater på markedet.