Kan jeg forhindre harskning av fett i nøtter?

Nøtter blir ofte liggende lenge i butikken før vi kjøper dem. Tar holdbarhetsdatoen på nøtteproduktet hensyn til harskning av fett i nøttene?

Det er mange faktorer som virker inn på harskningsprosessen i mat. Tilgangen på luft (oksygen) er en av dem, og rent generelt kan man si at ved å hindre tilgangen på oksygen hindres harskningsprosessen. Man vil imidlertid ikke greie å stoppe den helt.

Andre faktorer som for eksempel produktets kvalitet før pakking og pakningens tetthet overfor oksygen og lys er også avgjørende for harskningsprosessen etter pakking. Man oppnår å få lite oksygen i pakningen ved å pakke produktet i modifisert atmosfære. Pakking i modifisert atmosfære betyr at lufta i pakningen erstattes med en gassblanding der mengden av hver gass er bestemt ved pakketidspunktet. For nøtter kan det blant annet være aktuelt å pakke i nitrogenatmosfære. Dersom produktet er pakket i modifisert atmosfære skal det merkes med at produktet er ”pakket i beskyttet atmosfære”. Vanlige nøtter med skall pakkes ofte i vanlige poser uten modifisert atmosfære fordi skallet er med på å beskytte nøttene, blant annet mot harskning.

Når holdbarhetsdatoen på produkter bestemmes er harskning av fett en faktor som tas med i beregningene.