Risikovurdering:

Får ikke i seg for mye søtstoffer fra drikkevarer

Befolkningen får generelt ikke i seg for mye søtstoffer fra leskedrikker, saft og nektar. Det viser en ny risikovurdering fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM), på oppdrag for Mattilsynet.

Ulike typer saftflasker

 Foto: Colourbox

Bakgrunn for risikovurderingen av søtstoffer

  • Drikkevarer tilsatt søtstoff kan være et gunstig alternativ til drikkevarer med sukker. Det har derfor vært diskutert om avgiften på sukkerholdige drikkevarer bør økes
  • Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Mattilsynet i oppdrag å vurdere om et eventuelt økt forbruk av drikkevarer med søtstoffer kan gi en helserisiko for befolkningen
  • Denne risikovurderingen er en del av Mattilsynets løpende arbeid med å vurdere risikoen ved søtstoffer

Anbefalt daglig inntak av søtstoffer

  • Anbefalt daglig inntak (ADI) er den mengden av et stoff man kan innta hver dag hele livet, uten spesiell helserisiko

Det er de intense søtstoffene cyklamat, sakkarin, neohesperidin DC, stevioglykosider og neotam som er vurdert. Inntaket av disse stoffene ligger under akseptabelt daglig inntak, også for de som drikker mye. Mat tilsatt søtstoffer er ikke med i vurderingen.

VKM baserer sin vurdering på tall fra drikkevareindustrien i tillegg til nyere norske kostholdsundersøkelser for to-åringer og voksne over 18 år. For barn og ungdom i aldersgruppene 3-17 år mangler nye kostholdsundersøkelser og VKM kan ikke si noe om inntaket hos disse.

Mat med søtstoffer er ikke tatt med

Siden det beregnede inntaket i denne undersøkelsen kun omfatter drikkevarer, og at man kan få i seg søtstoffer fra andre kilder (f.eks. mat og bordsøtningsmidler), kan det ikke utelukkes at det er et bidrag også fra disse kildene.