Hvem kontrollerer drikkevannet i Norge?

Drikkevann skal undersøkes regelmessig i samsvar med kravene i drikkevannsforskriften. I dette regelverket står det minimumskrav til antall vannprøver som må tas i de forskjellige vannforsyningssystemene av ulik størrelse. Det er vannverkseieren som er ansvarlig for at vannprøvene blir tatt.

Alle vannforsyningssystem har en vannverkseier, og vannforsyningssystem kan være alt fra store anlegg til veldig små som bare leverer drikkevann til to boliger.

Mattilsynet fører tilsyn med at vannprøvene tas slik forskriften krever.