Egg

Egg er rike på protein, vitamin A, D og E, folat og jern. I gjennomsnittskosten bidrar egg bare med én prosent av kostens energiinnhold, men de bidrar med en rekke viktige næringsstoffer.

Egg

Egg

 Foto: iStockphoto

Hvor mange egg er anbefalt?

Norske myndigheter gir ikke noe konkret råd om hvor mange egg man kan eller bør spise i uken.

Nasjonalt råd for ernæring konkluderer i rapporten "Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer" med at det ikke er dokumentasjon for en sammenheng mellom inntak av egg og kroniske sykdommer som hjerte- og karsykdommer og kreft.

Egg bidrar med følgende andeler av kostens innhold av næringsstoffer:

  • vitamin D: 17 prosent
  • vitamin E: 12 prosent
  • folat: 7 prosent,
  • vitamin A: 5 prosent
  • jern: 5 prosent
  • protein: 3 prosent

Sjekk næringsinnhold i egg i Matvaretabellen

Kolesterol

Egg er sammen med kjøtt og meierivarer, den største kilden for kolesterol i kostholdet.  Det er eggeplommen som inneholder kolesterol.

Det er en sammenheng mellom inntaket av kolesterol fra kosten og nivået av kolesterol i blodet. Kolesterolnivået i blodet er en viktig risikofaktor for utvikling av hjertesykdom. Derfor anbefaler en del helsemyndigheter begrensning i inntaket av kolesterol.

Norske helsemyndigheter har imidlertid ikke gitt anbefalinger om inntak av kolesterol eller forbruk av egg i forhold til forebygging av sykdommer. Men myndighetene har uttalt at fordi egg har et høyt innhold av kolesterol, er det ønskelig at forbruket ikke stiger.

Kolesterol fra kosten utgjør en relativt liten del av den totale kolesterolmengden i kroppen, og bare en del av kolesterolet fra maten tas opp fra tarmen. Det er imidlertid store individuelle forskjeller på hvor effektivt kolesterol blir tatt opp fra tarmen og hvordan kolesterol i maten påvirker kolesterolnivået i blodet. Hos noen øker kolesterolnivået kraftig når de får i seg mye kolesterol gjennom mat, mens det for andre har tilnærmet ingen betydning. Derfor er det vanskelig å gi noen konkret anbefaling. De som har høyt kolesterolnivå i blodet og høy risiko for å utvikle hjertesykdom, bør diskutere med sin lege om de bør begrense inntaket av egg.

Salmonella

Den vanligste sykdomsfremkallende bakterien som forbindes med egg er Salmonella. Norske, svenske, danske og finske matmyndigheter har nasjonale overvåkingsprogrammer for Salmonella i levende fjørfe, og bakterien forekommer svært sjelden i egg produsert i de nordiske landene. Salmonella i fjørfebestanden er vesentlig lavere enn for eksempel i Frankrike, Spania og andre land i Europa. På utenlandsreise bør du derfor ikke spise rå egg eller produkter som inneholder egg og som ikke har vært tilstrekkelig varmebehandlet. Egg og salmonella .

Oppbevaring og hygiene

Det er viktig at du oppbevarer og håndterer mat og drikke riktig for å unngå at det blir bedervet. Egg sikres best kvalitet og holdbarhet når de oppbevares i kjøleskap. Egg skal merkes med best før-dato. Egg kan holde god kvalitet i mange uker ved korrekt oppbevaring. Likevel er det viktig å følge med på holdbarhetsdatoen og sjekke eggene dersom du mistenker at de kan begynne å bli gamle. Hva er forskjellen på egg pakket i kartong eller uinnpakket på brett eller i kurv?

Advarsel mot måseegg

Det foreligger en generell advarsel mot å spise måseegg, med bakgrunn i høye verdier av farlige kjemiske stoffer som dioksin og dioksinlignende PCB. Advarselen er gitt på bakgrunn i hva måker spiser, og disse farene kan derfor ikke overføres til hønseegg. Se Barn, gravide, ammende og kvinner i fruktbar alder bør ikkje ete måseegg

Forbruk av egg

I Norge økte engrosforbruket av egg fram til midten av 1980-årene og har siden holdt seg på mellom 10 og 12 kilo per person per år. Et forbruk på 11 kilo egg per år tilsvarer cirka 3,5 egg i uken.

Helsedirektoratet - utviklingen i norsk kosthold