Fisk og skalldyr

Fisk har et høyt innhold av mange nødvendige næringsstoffer. Fisk er en god kilde for protein, selen og jod. Fet fisk og tran er de viktigste kildene for omega-3-fettsyrer og vitamin D.

Rå laks og to stykker hvit fisk på en fjøl. En skål med makrell i tomat og en boks med sardiner.

 Foto: Synnøve Dreyer/Helsedirektoratet

Spis fisk til middag to til tre ganger i uken. Bruk også gjerne fisk som pålegg.

Samlet inntak bør tilsvare 300-450 gram ren fisk i uken. Seks påleggsporsjoner med fisk tilsvarer omtrent én middagsporsjon. Varier mellom mager og fet fisk. Minst 200 gram bør være fet fisk som laks, ørret, makrell eller sild.

Skalldyr og annen sjømat er ikke inkludert i anbefalingen om inntak av fisk. Disse matvarene har imidlertid ofte et gunstig innhold av næringsstoffer og kan gjerne inngå i et variert kosthold.

Inntak av fisk, fiskeolje og lange flerumettede omega-3-fettsyrer kan redusere risikoen for hjerte-karsykdommer. Fiskefett har et mye lavere innhold av mettet fett og et mye høyere innhold av lange flerumettede omega-3 fettsyrer enn fett fra melk og kjøtt. Fiskefett har derfor en sunnere fettsyresammensetning enn fett fra meieriprodukter og kjøtt.

Les mer om Næringsstoffer i fisk og annen sjømat

Sjekk næringsinnholdet i fisk og skalldyr i Matvaretabellen

Miljøgifter

Norske helsemyndigheter mener ut fra et helsemessig synspunkt at det er gunstig om forbruket av fisk, både mager og fet fisk, øker i befolkningen. Fisk kan imidlertid i noen tilfeller inneholde uønskede stoffer som miljøgifter.

I  en oppdatert risikovurdering "Helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold" fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) i 2014, er konklusjonen at det generelt sett ikke er noen betenkeligheter knyttet til å spise fisk og annen sjømat. Det generelle rådet om et variert kosthold gjelder imidlertid også for fisk; man bør spise ulike typer fisk. Varier mellom mager og fet fisk.

I advarselen Fisk og skalldyr fra visse havner, fjorder og innsjøer  finner du en oversikt over de stedene du bør unngå selvfisket/fangstet fisk og skalldyr.

Nøkkelhullet

Velg nøkkelhullsmerkede fiskeprodukter. Alle typer fersk eller frossen fisk, skalldyr, skjell og andre bløtdyr kan merkes med . En god del bearbeidete fiskeprodukter kan også få Nøkkelhullet. Bearbeidede produkter må inneholde minst 50 prosent fisk, skjell, skalldyr eller bløtdyr for å få Nøkkelhullet.

Oppbevaring og hygiene

Det er viktig at du oppbevarer og håndterer mat og drikke riktig for å unngå at det blir bedervet.

Fisk- og fiskeprodukter skal oppbevares kjølig. Oppbevart ved romtemperatur kan lett bedervelig mat som fisk utvikle helsefarlige bakterier. Desto lenger fisken oppbevares i romtemperatur, desto større er risikoen. Sjekk holdbarhetsdatoen og informasjon om egnet oppbevaring på emballasjen. Se flere råd i saken. Unngå bedervet fisk

Hvor mye spiser vi?

Forbruket av fisk har vært nokså stabilt i Norge de siste 10 årene. På bakgrunn av ulike typer statistikker er gjennomsnittlig totalt inntak av fisk og annen sjømat blant voksne anslått til omkring 400 gram per uke, hvorav fisk tilsvarer omkring 250-300 gram. Fet fisk utgjør omkring en tredel av det samlede inntaket.

Inntaket av både fisk totalt og av fet fisk er dermed lavere enn anbefalt. Barn, ungdommer og unge voksne spiser vesentlig mindre fisk enn voksne.

Les mer Helsenorge.no - Fisk