Fisk og skalldyr

Råd om oppbevaring og hygiene for fisk og fiskeprodukter. På grunn av miljøgifter gis det også advarlsler mot noen typer fisk.

Rå laks og to stykker hvit fisk på en fjøl. En skål med makrell i tomat og en boks med sardiner.

 Foto: Synnøve Dreyer/Helsedirektoratet

Miljøgifter

Norske helsemyndigheter mener ut fra et helsemessig synspunkt at det er gunstig om forbruket av fisk, både mager og fet fisk, øker i befolkningen. Fisk kan imidlertid i noen tilfeller inneholde uønskede stoffer som miljøgifter.

I  en oppdatert risikovurdering "Helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold" fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) i 2014, er konklusjonen at det generelt sett ikke er noen betenkeligheter knyttet til å spise fisk og annen sjømat. Det generelle rådet om et variert kosthold gjelder imidlertid også for fisk; man bør spise ulike typer fisk. Varier mellom mager og fet fisk.

I advarselen Fisk og skalldyr fra visse havner, fjorder og innsjøer  finner du en oversikt over de stedene du bør unngå selvfisket/fangstet fisk og skalldyr.

Oppbevaring og hygiene

Det er viktig at du oppbevarer og håndterer mat og drikke riktig for å unngå at det blir bedervet.

Fisk- og fiskeprodukter skal oppbevares kjølig. Oppbevart ved romtemperatur kan lett bedervelig mat som fisk utvikle helsefarlige bakterier. Desto lenger fisken oppbevares i romtemperatur, desto større er risikoen. Sjekk holdbarhetsdatoen og informasjon om egnet oppbevaring på emballasjen. Se flere råd i saken. Unngå bedervet fisk .

Se Kostråd om fisk og annen sjømat (Helsenorge.no)