Oversikt over havner, fjorder og innsjøer med forurensning:

Årdalsfjorden - advarsel mot fisk og sjømat

  • Forurensning: PAH, bly, kadmium og kvikksølv.
  • Sist vurdert: 2017

Advarsel

Ikke spis skjell plukket i Årdalsfjorden innenfor en linje mellom Bermål og Asalneset. Ikke spis brosme fisket i Årdalsfjorden pga. kvikksølv.

Se kart Miljøstatus - Årdalsfjorden
Se kart Miljøstatus - Sognefjorden