Oversikt over havner, fjorder og innsjøer med forurensning:

Brønnøysund - advarsel mot fisk og sjømat

  • Forurensning: PAH
  • Sist vurdert: 2003

Advarsel

Ikke spis blåskjell fra disse områdene: Fra Vikran i en rett linje vestover til rett nord av Lyngøytaren. Fra Lyngøytaren i sydvestlig retning til ca. 150 meter vest av nordre Salhusrognan (ca. 400 meter øst av Prestøyran stake). Fra Salhusrognan i mer sydlig retning langsmed østsiden av Hestøya og videre sydover til nordspissen av Stokkholmen. Fra Stokkholmen i rett linje til sydspissen av Klubbøya.

Se kart Miljøstatus - Brønnøysund