Kan jeg spise rømt oppdrettsfisk?

Det er trygt å spise rømt oppdrettsfisk, også den som nylig har vært medisinert. Det er fordi de fleste legemidlene blir skilt relativt fort ut av fiskekjøttet. I tillegg er det relativt lave konsentrasjoner av legemidler i oppdrettsfisken selv under behandling.

Det du eventuelt får i deg hvis du spiser rømt, medisinert oppdrettsfisk en sjelden gang har ingen som helst betydning for helsen din verken på kort eller lang sikt.

Grenseverdier med store sikkerhetsmarginer

Det er satt lave grenseverdier for oppdrettslaks. I grenseverdien ligger det en rekke sikkerhetsfaktorer. Når sikkerhetsfaktorer settes er det beregnet at disse stoffene også finnes i andre matvarer. De fleste legemidler mot for eksempel lakselus blir også brukt som plantevernmidler og som midler mot parasitter hos andre dyr. Derfor er grenseverdiene satt veldig lavt i oppdrettsfisk som skal omsettes og selges.

Grenseverdiene er satt så lavt at du kan spise av matvaren det er satt grenseverdi for hver eneste dag resten av livet uten at du tar skade av det. Verdiene er beregnet av internasjonale, uavhengige komiteer.