Oversikt over havner, fjorder og innsjøer med forurensning:

Kragerø - advarsel mot fisk og sjømat

  • Forurensning: PAH, dioksiner;  Kvikksølv
  • Sist vurdert: 2002; 2012

Advarsel

Ikke spis skjell plukket i Kragerø havn innenfor Nepa-Furuholmen-Øya-Midfjordskjær-Malmhella.

Gravide og ammende advares mot å spise torskefilet fangstet innenfor en linje fra Buktene via Store Skrue til Jomfruland og videre via Vestre Rauane og inn til fastlandet på grunn av forhøyede verdier av kvikksølv.

Se kart Miljøstatus - Kragerø