Muggsoppgift i fôr, men ikke i fiskefilet

Forskere har funnet muggsoppgifter i oppdrettsfôr, men disse har ikke blitt overført til filet, viser ny forskning fra NIFES

Laks i merd som blir foret i oppdrettsanlegg.

Til tross for at oppdrettsfisken fikk mykotoksiner i fôret, var det ikke målbare mengder i den spiselige delen av fisken Foto: NIFES

Muggsoppgifter, også kalt mykotoksiner, kan finnes på ulike planter. De kan oppstå fra muggsopp som vokser på planter i åkeren og på planteråvarer som blir lagret.

– Nå bruker vi planteråvarer i fiskefôr, og dermed kom utfordringen med mykotoksiner til oppdrettsfisken, sier Marc Berntssen, seniorforsker ved NIFES.

Brutt ned av fisken

Berntssen har vært med og undersøkt mengden muggsoppgifter i fôringredienser. Disse kom fra flere ulike land, noe som er vanlig med fôringredienser. Forskerne screenet for 19 ulike mykotoksiner som det finnes enten grenseverdier eller anbefalte maksimumsverdier for.

– Vi fant ni av 19 undersøkte mykotoksineri fôringrediensene, men alt var under de anbefalte maksimumsverdiene. Det er ikke alle mykotoksinene som har en fastsatt grenseverdi ennå, sier Berntssen.

Videre gjennomførte forskerne et fôringsforsøk for å undersøke om de ni mykotoksinene ble overført fra fôret til fileten av atlantisk laks og dorade, en benfisk i havkarussfamilien.

– Til tross for at de fikk mykotoksiner i fôret, var det ikke målbare mengder i den spiselige delen av fisken, sier Berntssen.

– Mykotoksinene er trolig blitt brutt ned av fisken selv, forklarer han.

Kunnskapshull

– Funnene fra studien betyr dermed at de mykotoksinene som ble undersøkt ikke er et problem for forbrukerne, forteller Berntssen.

– Det er mange mykotoksiner som ikke er inkludert i denne studien, som det ikke finnes grenseverdier for og lovgivning på. Når det gjelder muggsoppgifter og fisk er det dermed flere kunnskapshull, sier Berntssen, som nå vil studere flere av dem.

Det finnes nemlig flere titalls hovedgrupper av mykotoksiner, som har mange forskjellige egenskaper. Dermed er det også vanskelig å generalisere, forteller Berntssen.

Skadelige stoffer

Mange av mykotoksinene kan gi negativ effekt både for fisk og mennesker.

– Noen kan være kreftfremkallende, noen kan gi nyresvikt, mens andre kan være skadelige for fordøyelsen, sier NIFES-forskeren.

Muggsoppgifter er på verdensbasis blitt et økende problem, ikke minst på grunn av global oppvarming.

– Mykotoksiner kommer fra sopp på planter, og vokser godt både i moderat klima og klima som er varmt og fuktig, sier Berntssen.