Oversikt over havner, fjorder og innsjøer med forurensning

Ikke spis fisk og skalldyr fra disse havnene, fjordene og innsjøene.

Bergen

 • Forurensning: Dioksiner/ PCB / kvikksølv
 • Sist vurdert: 2010

Advarsel

 • Ikke spis fisk og sjømat fanget i området rundt Håkonsvern innenfor linjen Bogøya – Knappen.
 • Ikke spis brunmat i krabbe fanget i området avgrenset av Askøybroen i vest og linjen mellom Bakarvågneset (Askøy) og Helleneset i nord.
 • Ikke spis dypvannsfisk som brosme og lange fisket i Byfjorden, avgrenset av Askøybroen i vest og linjen mellom Bakarvågneset (Askøy) og Helleneset i nord. 
 • Gravide og ammende bør ikke spise torsk fisket i området rundt Håkonsvern, i Grimstadfjorden og Nordåsvannet, avgrenset i vest av en linje ytterst i Grimstadfjorden mellom Grimstadneset og Hillern.
 • Gravide og ammende bør heller ikke spise torsk fisket i byfjorden, avgrenset av Askøybroen i vest og linjen mellom Straumsnes (Askøy) og Tertnes i nord.

Se kart Miljøstatus - Bergen

Se bakgrunnsinformasjon: Havforskningsinstituttet - Miljøstatus for sjømat i Bergen byfjord

Brønnøysund

 • Forurensning: PAH
 • Sist vurdert: 2003

Advarsel

Ikke spis blåskjell fra disse områdene: Fra Vikran i en rett linje vestover til rett nord av Lyngøytaren. Fra Lyngøytaren i sydvestlig retning til ca. 150 meter vest av nordre Salhusrognan (ca. 400 meter øst av Prestøyran stake). Fra Salhusrognan i mer sydlig retning langsmed østsiden av Hestøya og videre sydover til nordspissen av Stokkholmen. Fra Stokkholmen i rett linje til sydspissen av Klubbøya.

Se kart Miljøstatus - Brønnøysund

Drammen

 • Forurensning: Tinn
 • Sist vurdert: 2015

Advarsel

Drammensfjord:
Ikke spis filet (muskelkjøtt) av skrubbe Drammensfjord på grunn av høye verdier av tinnorganiske forbindelser.

Indre Drammensfjorden:
Ikke å spise filet (muskelkjøtt) av ørret som er fisket i indre Drammensfjord, det vil si innenfor Svelvikstrømmen, på grunn av høye verdier av tinnorganiske forbindelser.

Se kart Miljøstatus - Drammensfjorden

Farsund

 • Forurensning: PCB, PAH
 • Sist vurdert: 2000

Advarsel

Ikke spis skjell fra Framvaren, Åptafjorden, Lyngdalsfjorden, Lundevågen og Byfjorden. Området avgrenses i sydøst av en linje mellom odden øst for Skjoldnes og odden sydvest for Havik i Spind.

Se kart Miljøstatus - Farsund

Grenlandsfjordene

 • Forurensning: Klorerte organiske forbindelser, særlig dioksiner.
 • Sist vurdert: 2013

Advarsel

Ikke spis fisk og skalldyr fra Frierfjorden og Voldsfjorden ut til Brevikbroen. Spis heller ikke sjøørret fisket i Skiensvassdraget, Herrevassdraget og andre mindre vassdrag som munner ut i disse eller i Frierfjorden. Ikke spis reker fangstet i Eidangerfjorden. Spis heller ikke krabbe fangstet mellom Brevikbroen (inkludert Eidangerfjorden) og en ytre avgrensning gitt av en rett linje fra Mølen (nord for Nevlunghavn), til Såsteins søndre odde, og videre via Mejulen, Kråka og Kårsholmen til fastlandet.

Se kart Miljøstatus - Grenlandsfjordene

Hammerfest

 • Forurensning: PAH
 • Sist vurdert: 2003

Advarsel

Ikke spis skjell fanget innenfor moloen i indre Hammerfest havn, i Rossmolbukta og inne i Rypefjord.

Se kart Miljøstatus - Hammerfest

Harstad

 • Forurensning: PCB, tungmetaller, kvikksølv.
 • Sist vurdert: 2010

Advarsel

Gravide og ammende bør ikke spise filet fra torsk fanget i Harstad havn innenfor linjen mellom Trondenes kirke og tankanlegget på Gangsås. På grunn av høyt innhold av kadmium og bly må nyren fjernes fra O-skjell fordi kadmium og bly i O-skjell i hovedsak er avgrenset til nyre. Fra kamskjell og lignende skjell (f.eks. haneskjell) kan muskel og gonade spises. De aktuelle forurensede stoffene fins i hovedsak knyttet til innmaten.

Se kart Miljøstatus - Harstad

Hommelvik

 • Forurensning: PAH.
 • Sist vurdert: 2014.

Advarsel

Ikke spis skjell fanget innerst i Hommelvika.

Se kart Miljøstatus - Hommelvik

Honningsvåg

 • Forurensning: PAH
 • Sist vurdert: 2000

Advarsel

Ikke spis skjell fanget i Honningsvåg havn.

Se kart Miljøstatus - Honningsvåg

Høyangsfjord

 • Forurensning: Kadmium og bly
 • Sist vurdert: 2008

Advarsel

Ikke spis skjell og brun krabbeinnmat fra innerst i Høyangsfjorden og ut til en rett linje fra Austreimsneset til Fureneset.

Se kart Miljøstatus - Høyangsfjorden

Se bakgrunnsinformasjon: Forureining i Høyangsfjorden

Karmsund

 • Forurensning: PAH, PCB.
 • Sist vurdert: 2005

Advarsel

Ikke spis skjell og krabber fanget i hele Karmsundet, avgrenset i nord av en linje mellom Storøy og Tonjer fyr og i sør av en linje mellom Nordstokke og Krokaneset.

Se kart Miljøstatus - Karmsund

Kragerø

 • Forurensning: PAH, dioksiner;  Kvikksølv
 • Sist vurdert: 2002; 2012

Advarsel

Ikke spis skjell plukket i Kragerø havn innenfor Nepa-Furuholmen-Øya-Midfjordskjær-Malmhella.

Gravide og ammende advares mot å spise torskefilet fangstet innenfor en linje fra Buktene via Store Skrue til Jomfruland og videre via Vestre Rauane og inn til fastlandet på grunn av forhøyede verdier av kvikksølv.

Se kart Miljøstatus - Kragerø

Kristiansand S

 • Forurensning: Dioksiner og dioksinlignende PCB, PCB6 og i noen grad bly og PAH.
 • Sist vurdert: 2015

Advarsel

Ikke spis blåskjell fra området innenfor yttersiden av Odderøya - Dybdingen - Bragdøya og Andøya. Ikke spis brunmat fra taskekrabber fra Kristiansandsfjorden.

Se kart Miljøstatus - Kristiansand

Mjøsa og Hurdalssjøen

 • Forurensing: Dioksin og PCB

Advarsel

Ikke spis lever fra lake (torskefisk som lever i ferskvann) fisket i Furnesfjorden, Mjøsa og i Hurdalssjøen.

Se kart Miljøstatus - Mjøsa og Hurdalssjøen

Narvik

 • Forurensning: PCB
 • Sist vurdert: 2005

Advarsel

Ikke spis skjell plukket i Beisfjorden og Narvik havn innenfor en grense trukket mellom småbåthavna på Ankenes og Framnesodden.

Se kart Miljøstatus - Narvik

Oslo (Indre Oslofjord)

 • Forurensning: Kvikksølv (Hg) og polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)
 • Sist vurdert: 2015

Advarsel

Indre Oslofjord: Gravide og ammende, samt små barn under 5 år bør ikke spise filet av torsk fisket i Indre Oslofjord (dvs innenfor Drøbak) siden torsken kan inneholde kvikksølv over anbefalt nivå. Mattilsynet advarer også mot å spise blåskjell fra Oslos indre havneområde på grunn av forhøyede verdier av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH). 

Se kart Miljøstatus - Indre Oslofjord

Ramsund

 • Forurensning: PCB
 • Sist vurdert: 2000

Advarsel

Ikke spis fisk og sjømat fanget i Ramsund avgrenset i nord av en linje mellom Sandnes og Selnes og i sør av en linje mellom Vargeneset og Seljevika.

Se kart Miljøstatus - Ramsund

Ranfjorden

 • Forurensning: PAH
 • Sist vurdert: 2005

Advarsel

Ikke spis skjell plukket innenfor Alterneset til Bjørnbærvika.

Se kart Miljøstatus - Ranfjorden

Salten/Lofoten

 • Forurensning: Kadmium, men ingen punktkilde er identifisert
 • Sist vurdert: 2013

Advarsel

Ikke spis taskekrabbe fangstet fra Saltfjorden i sør og nordover.

Se kart Miljøstatus - Saltfjorden og nordover

Sandefjord

 • Forurensning: Kadmium
 • Sist vurdert: 2012

Advarsel

Ikke spis krabbeinnmat fra krabber fangstet innenfor en linje fra Røyrvikholmen via Ytre Kisteholmen til fastlandet i Sandefjordsfjorden på grunn av høye verdier av kadmium.

Se kart Miljøstatus - Sandefjordsfjorden

Sandnes

 • Forurensning: PAH
 • Sist vurdert: 2001

Advarsel

Ikke spis skjell fra indre deler av Gandsfjorden, sør for en linje trukket mellom Lurahammaren og nordsiden av småbåthavnen i Sandvika.

Se kart Miljøstatus - Sandnes

Sandnessjøen

 • Forurensning: PAH
 • Sist vurdert: 2003

Advarsel

Ikke spis blåskjell plukket i havneområdene fra oljebasen på Holmen til og med Sandnesvågen.

Se kart Miljøstatus - Sandnessjøen

Saudafjorden

 • Forurensning: PAH
 • Sist vurdert: 2007

Advarsel

Ikke spis blåskjell plukket innerst i Saudafjorden og ut til en rett linje mellom Molla i øst og Storskjær i vest.

Se kart Miljøstatus - Saudafjorden

Sognefjorden

 • Forurensing: Kvikksølv
 • Sist vurdert: 2017

Advarsel

Ikke spis brosme fisket innenfor en linje fra Nordeide (vest for Høyangsfjorden) i nord, og rett sør for neset øst for Bjordal pga. kvikksølv. Ikke spis skjell plukket i Årdalsfjorden innenfor en linje mellom Bermål og Asalneset.

Se kart Miljøstatus - Sognefjorden
Se kart Miljøstatus - Årdalsfjorden
 

Se bakgrunnsinformasjon Høye nivå av kvikksølv i brosme i Sognefjorden og Hardangerfjorden

Stavanger

 • Forurensning: PCB, PAH
 • Sist vurdert: 2015

Advarsel

Gravide, ammende og små barn (˂ 5 år) advares mot å spise filet av torsk som er fisket i Stavanger havne- og nærområde. Nærområdet sees på som i utstrekning øyene (Roaldsøy, Vassøy, Langøy, Hundvåg og Buøy) og området mellom øyene og havnen, samt havnen. 

Ikke spis blåskjell fra området innenfor Jadarholm, Steinsøyholmen og Hundvåg. Mattilsynet advarer også alle mot å spise blåskjell fra området Vågen i indre havn (selvfangst).

Se kart Miljøstatus - Stavanger

Sunndalsfjorden

 • Forurensning: PAH
 • Sist vurdert: 2005

Advarsel

Ikke spis skjell plukket innenfor en linje mellom Fjøseid og Eide.

Se kart Miljøstatus - Sunndalsfjorden

Sørfjorden/Hardangerfjorden

 • Forurensning: Kadmium, bly, kvikksølv dioksiner og PCB.
 • Sist vurdert: 2013

Advarsel

Ikke spis brosme og blålange fisket innenfor en linje mellom Flornes (Tysnes) og Breidvika/Bleikneset (Husnes) i Hardangerfjorden/Sørfjorden. Spis heller ikke lange fisket innenfor en linje mellom Tørvikbygd og Jondal i Hardangerfjorden/Sørfjorden. Ikke spis skjell plukket fra Sørfjorden innenfor en linje mellom Grimo og Krossanes i Sørfjorden. Gravide og ammende bør ikke spise krabber, hummer eller stasjonær fisk fanget i Sørfjorden innenfor en linje mellom Grimo og Krossanes.

Se kart Miljøstatus - Sørfjorden/Hardangerfjorden

Se bakgrunnsinformasjon Åtvarar mot djupvassfisk og skjel i Sørfjorden/Hardangerfjorden

Sør-Varanger

 • Forurensing: Dioksin
 • Sist vurdert: 2004

Advarsel

Ikke spis fisk fra vannene Førstevatn, Langdammen og Prestevatn. I Andrevatn er dioksinnivåene lavere, men fortsatt noe forurenset. Det er likevel trygt å spise fisk fra dette vannet av og til.

Se kart Miljøstatus - Sør-Varanger

NILU - undersøkelse av PCDD/PCDF i ferskvannsfisk i Sørvaranger (oppfølgingsundersøkelse 2003)

Tromsø

 • Forurensning: PAH
 • Sist vurdert: 2009

Advarsel

Ikke spis skjell plukket mellom Tromsøya og fastlandssiden (Tromsøysundet) i området begrenset i sør av en rett linje mellom Sørsjeteen og Pyramiden handlesenter, Hungeren. Området er begrenset i nord av en rett linje mellom Småbåthavna, Skattøra og Skjelnan Tankanlegg, Skjelnan.

Ikke spis skjell plukket rundt vrakdelene av det tyske slagskipet Tirpitz. Skipet er ligger delvis nedsenket sør-sør/øst for Håkøya, vest for Tromsø.

Se kart Miljøstatus - Tromsø

Tyrifjorden

 • Forurensing: PFOS
 • Sist vurdert: 2019

Advarsel

 • Ikke spis abbor fra Tyrifjorden og fra Randselva (ved den nedlagte papiremballasjefabrikken på Viul) videre til Storelva og til Tyrifjorden siden den inneholder nivåer av stoffet PFOS som kan gi en økt risiko for helseskade.
 • Ikke spis gjedde fra Randselva ved den nedlagte papiremballasjefabrikken på Viul siden den inneholder nivåer av stoffet PFOS som kan gi en økt risiko for helseskade.

Se bakgrunnsinformasjon: Advarer mot å spise visse fiskearter fra Tyrifjorden

Valdres (området i nærheten av Fagernes lufthavn)

 • Forurensing: PFOS
 • Sist vurdert: 2019

Advarsel

Ikke spis fisk fra vannene Leirin (inkludert Kalken) og Sustjern. Ørret, abbor og sik inneholder nivåer av stoffet PFOS som kan gi en økt risiko for helseskade.

Se bakgrunnsinformasjon: Forurensning i nærheten av Fagernes lufthavn

Ålesund - Åsefjorden

 • Forurensning: Den bromerte flammehemmeren HBCDD
 • Sist vurdert: 2006

Midlertidig advarsel

Ikke spis blåskjell, berggylte og krabber fra Åsefjorden ut til en grense trukket mellom Åse og Humla.

Ålesund - Ellingsøyfjorden

 • Forurensning: Kvikksølv
 • Sist vurdert: 2007

Advarsel

Gravide og ammende bør ikke jevnlig spise torsk som er fisket i området Ellingsøyfjorden fra Hoffland/Flatholmen i vest til Dyrøya i øst.

Se kart Miljøstatus - Ålesund - Åsefjorden/Ellingsøyfjorden

Årdalsfjorden

 • Forurensning: PAH, bly, kadmium og kvikksølv.
 • Sist vurdert: 2017

Advarsel

Ikke spis skjell plukket i Årdalsfjorden innenfor en linje mellom Bermål og Asalneset. Ikke spis brosme fisket i Årdalsfjorden pga. kvikksølv.

Se kart Miljøstatus - Årdalsfjorden
Se kart Miljøstatus - Sognefjorden