Oversikt over havner, fjorder og innsjøer med forurensning:

Salten/Lofoten - advarsel mot taskekrabber

  • Forurensning: Kadmium, men ingen punktkilde er identifisert
  • Sist vurdert: 2013

Advarsel

Ikke spis taskekrabbe fangstet fra Saltfjorden i sør og nordover.

Se kart Miljøstatus - Saltfjorden og nordover