Oversikt over havner, fjorder og innsjøer med forurensning:

Sandefjord - advarsel mot fisk og sjømat

  • Forurensning: Kadmium
  • Sist vurdert: 2012

Advarsel

Ikke spis krabbeinnmat fra krabber fangstet innenfor en linje fra Røyrvikholmen via Ytre Kisteholmen til fastlandet i Sandefjordsfjorden på grunn av høye verdier av kadmium.

Se kart Miljøstatus - Sandefjordsfjorden