Oversikt over havner, fjorder og innsjøer med forurensning:

Saudafjorden - advarsel mot fisk og sjømat

  • Forurensning: PAH
  • Sist vurdert: 2007

Advarsel

Ikke spis blåskjell plukket innerst i Saudafjorden og ut til en rett linje mellom Molla i øst og Storskjær i vest.

Se kart Miljøstatus - Saudafjorden