Skal finne ut hvor kvikksølv i fisk kommer fra

I et nytt prosjekt skal HI-forskere undersøke oppdrettsanlegg, fôr og villfisk for kvikksølv. Et av målene er å kunne spore hvor kvikksølvet i sjømat kommer fra.

Rør med forurenset vann går ut i elv med fabrikker og industri i bakgrunnen

Illustrasjonsfoto Foto: Colourbox.com

Kvikksølv:

Kvikksølv er et tungmetall som finnes i forskjellige kjemiske former. Mest giftig er organisk kvikksølv, også kjent som metylkvikksølv.

Kvikksølv finnes i naturen og kan komme fra kilder som vulkanutbrudd eller utgassing. Menneskelig aktivitet som gruvedrift og industri fører også til utslipp av kvikksølv.

Metylkvikksølv overføres fra mor til foster under graviditet, og kan ved store mengder føre til misdannelser hos barnet. Det påvirker også den mentale utviklingen hos både foster og spedbarn, og kan føre til nedsatt læringsevne og skader på motorikken.

Fisk og annen sjømat, og da spesielt de magre fiskeslagene, er hovedkilden til kvikksølv i kostholdet vårt i dag.

Prosjektet: MERFISH

HI har blitt tildelt et nytt EU-prosjekt på 3 millioner kroner med tittelen: MERFISH – Health-benefit understanding of mercury-selenium interactions from fish to human.

MERFISH samler internasjonale eksperter fra forskningsområder (fiskeernæring, analytisk kjemi, miljøvitenskap, kommunikasjon, toksikologi og havbruk) innen industri og akademia, med et langsiktig mål å fremme forståelsen av kildene, transport, skjebne og effekter av kvikksølv fra fisk til mennesker og avgiftningsrollen til selen.

Prosjektet ledes av CNRS - The French National Centre for Scientific Research.

– Vi håper at prosjektet skal kunne øke forståelsen av kvikksølv, både hvor det kommer fra, hvordan det transporteres og hvilken helseeffekt det har fra fisk til mennesker, sier forsker Michael Bank.

Han er prosjektleder for HI sin del av det store EU-prosjektet.

– Målet er at vi skal utvikle modeller som viser hvor kvikksølvet kommer fra, sier han.

Forskerne skal blant annet samle prøver av fôr fra forskjellige oppdrettsanlegg, samt undersøke prøver av villfisk fra utvalgte områder. Et eksempel på et slikt område er ved Odda i Hardangerfjorden, der man vet at det er fabrikker som har mye utslipp.

I tillegg skal de undersøke hvor mye kvikksølv som kommer fra land, industri, og hvor mye som kommer fra atmosfæren.

Selen og kvikksølv sammen

Kvikksølv er et giftig grunnstoff og en miljøgift, og som kan hope seg opp i dyr og mennesker. Det kan føre til skader på nervesystemet og nyrene. Det meste av kvikksølvet vi får i oss kommer fra maten vi spiser, særlig fra fisk og sjømat.

Forskerne skal også undersøke sammenhengen mellom kvikksølv og mineralet selen. Flere tidligere studier har tydet på at selen, som det finnes mye av i fisk, gjør at kvikksølvet blir mindre giftig.

– Vi skal se mer på forholdet mellom disse to stoffene, og se på det på en annen måte enn tidligere, og hva det kan bety for vår helse, sier Bank.

De skal også utvikle metoder som kan spore ulike varianter (stabile isotopsporstoffer) av selen i fisk og sjømat, da metodene for dette er mindre kjent enn det det er for kvikksølv.

Internasjonalt samarbeid

Prosjektet er et stort internasjonalt samarbeid mellom seks ulike land: Brasil, Storbritannia, Frankrike, Spania, Slovenia og Norge.

Et av de viktige målene til prosjektet er også å legge til rette for samarbeid mellom landene, og samarbeid mellom akademiske og ikke-akademiske institusjoner. I tillegg vil det bli lagt stor vekt på utveksling av kunnskap.

– Det er en økende interesse for denne tematikken, og forhåpentligvis kan vi komme fram til noen gode metoder som kan brukes til å evaluere kvikksølv-selen-interaksjoner i fremtiden, sier Bank.