Oversikt over havner, fjorder og innsjøer med forurensning:

Sognefjorden - advarsel mot fisk og sjømat

  • Forurensing: Kvikksølv
  • Sist vurdert: 2017

Advarsel

Ikke spis brosme fisket innenfor en linje fra Nordeide (vest for Høyangsfjorden) i nord, og rett sør for neset øst for Bjordal pga. kvikksølv. Ikke spis skjell plukket i Årdalsfjorden innenfor en linje mellom Bermål og Asalneset.

Se kart Miljøstatus - Sognefjorden
Se kart Miljøstatus - Årdalsfjorden
Se bakgrunnsinformasjon Høye nivå av kvikksølv i brosme i Sognefjorden og Hardangerfjorden