Oversikt over havner, fjorder og innsjøer med forurensning:

Sør-Varanger - advarsel mot fisk og sjømat

  • Forurensing: Dioksin
  • Sist vurdert: 2004

Advarsel

Ikke spis fisk fra vannene Førstevatn, Langdammen og Prestevatn. I Andrevatn er dioksinnivåene lavere, men fortsatt noe forurenset. Det er likevel trygt å spise fisk fra dette vannet av og til.

Se kart Miljøstatus - Sør-Varanger
NILU - undersøkelse av PCDD/PCDF i ferskvannsfisk i Sørvaranger (oppfølgingsundersøkelse 2003)