Oversikt over havner, fjorder og innsjøer med forurensning:

Tromsø - advarsel mot fisk og sjømat

  • Forurensning: PAH
  • Sist vurdert: 2009

Advarsel

Ikke spis skjell plukket mellom Tromsøya og fastlandssiden (Tromsøysundet) i området begrenset i sør av en rett linje mellom Sørsjeteen og Pyramiden handlesenter, Hungeren. Området er begrenset i nord av en rett linje mellom Småbåthavna, Skattøra og Skjelnan Tankanlegg, Skjelnan.

Ikke spis skjell plukket rundt vrakdelene av det tyske slagskipet Tirpitz. Skipet er ligger delvis nedsenket sør-sør/øst for Håkøya, vest for Tromsø.

Se kart Miljøstatus - Tromsø